Các bài tập hình học không gian 11 nâng cao

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.578
lượt xem
115
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các bài tập hình học không gian 11 nâng cao

Mô tả BST Các bài tập hình học không gian 11 nâng cao

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Các bài tập hình học không gian 11 nâng cao, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các bài tập hình học không gian 11 nâng cao

Nào! Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Các bài tập hình học không gian 11 nâng cao dưới đây của chúng tôi:
Bài 1.
Cho hai hình vuông ABCD và ABEF nằm trên hai mặt phẳng khác nhau. Trên hai đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho AM = BN. Mặt phẳng chứa MN và song song với AB cắt AD, AF tại M’, N’.
a) Tứ giác MNN’M’ là hình gì?
b) Chứng minh M’N’ //EC
c) Chứng minh MN // (DEF)
Bài 2. Cho tứ diện ABCD
a) Hãy xác định thiết diện của tứ diện này khi cắt bởi mp chứa cạnh AB và trung điểm M của cạnh CD
b) Chứng minh rằng mp chứa các trung điểm E, O, F của đoạn thẳng BC, CM, AC song song với mp(ABM). Hãy tìm diện tích của tam giác EOF nếu diện tích tam giác ABM bằng 24
Bài 3. Cho tứ diện ABCD.Gọi là mp thay đổi khi đi qua trung điểmI,K của DA, DB. Giả sử cắt các cạnh AB, BC lần lượt tại M, N.
a) Tứ giác MNKI là hình gì? Với vị trí nào của thì nó là hình bình hành.
b) Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng MI và NK.Chứng tỏ rằng điểm O luôn nằm trên một đường thẳng cố định
c) Gọi d là giao tuyến của hai mp và (OAB). Chứng minh rằng khi thay đổi thì đường thẳng d luôn nằm trong một mp cố định.
Bài 4. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N là các trung điểm của hai cạnh bên AA’ và CC’, P nằm trên DD’.
a) Xác đinh giao điểm Q của BB’ và mp(MNP)
b) Thiết diện của ABCD.A’B’C’D’ được cắt boowirmp(MNP) là hình gì?
c) Tìm giao tuyến của mp(MNP) và (ABCD)
Bài 5. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hai điểm M, N lần lượt nằm trên AD và CC’ sao cho:
a) Chứng minh
b) Xác định thiết diện cảu hình hộp cắt bởi mp đi qua MN và song song với mp (ACB’)
Bài 6. Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. I là tâm hình bình hành BCC’B’
a) Chứng minh rằng hai đường thẳng AA’ và IG cắt nhau.
b) Gọi giao điểm của AA’ và IG là J. Hãy so sánh độ dài của AA’ và JA
c) Gọi M là trung điểm của A’B’. Chứng minh MI //mp(ACC’)
d) Hãy xác định giao tuyến của hai mp(IMG) và (ACC’)
Bài 7.Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’.
a) Gọi E, F, G lần lượt là giao điểm của mp(A’BD) và các đường thẳng C’C, C’B’, C’D’. Hãy xác định các giao điểm đó.
b) Gọi M,N lần lượt là trung điểm của hai cạnh DC và A’D’. Chứng minh MN//(A’BD)
c) Hãy xác định đường thẳng song song với đường thẳng MN đồng thời cắt cả hai đường thẳng AC’, BD

Chúng tôi mong rằng BST Các bài tập hình học không gian 11 nâng cao sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

 

Đồng bộ tài khoản