Các bài tập Pascal chương II môn Tin học 11

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
54
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các bài tập Pascal chương II môn Tin học 11

Mô tả BST Các bài tập Pascal chương II môn Tin học 11

Tất cả các tài liệu hay và đạt chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Các bài tập Pascal chương II môn Tin học 11. Bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Tin học lớp 11. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các bài tập Pascal chương II môn Tin học 11

Bạn có thể tải miễn phí BST Các bài tập Pascal chương II môn Tin học 11 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.\

Bài 1
Mã:
Program ten_bien;
Begin
Writeln('Ky tu : Ten bien khong duoc co khoang trong');
Writeln('$conso: Ten bien khong duoc co dau $ o dau');
Writeln('5so : Ten bien khong duoc co con so o dau');
Writeln('Do,Repeat: Khong duoc dung cac tu khoa de dat ten bien');
Writeln;
Writeln(' Bam phim de ve cua so soan thao');
Readln
End.

Bài 2
Mã:
Program tinh_luong;
Var
Ten:String[24];
bl,nc,pc,thang:Integer;
tl,hs:Real;
Begin
Writeln('CHUONG TRINH TINH LUONG');
Writeln('-----------------------');
Writeln;
Write('-Cho biet thang : ');
Readln(thang);
Write('-Cho biet ho ten : ');
Readln(ten);
Write('-Cho biet bac luong : ');
Readln(bl);
Write('-Cho biet ngay cong : ');
Readln(nc);
Write('-Cho biet he so : ');
Readln(hs);
Write('-Cho biet phu cap : ');
Readln(pc);
Writeln;
tl:=((bl/30)*nc*hs+pc);
Writeln('+Tien luong thang : ',thang:2,', cua Ong/Ba : ',ten,' la = ',tl:8:2);
Writeln(' Bam phim de ve cua so soan thao');
Readln
End. 

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Các bài tập Pascal chương II môn Tin học 11 để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản