Các bài tập trắc nghiệm phần Amin

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 3 tài liệu

0
397
lượt xem
41
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các bài tập trắc nghiệm phần Amin

Mô tả BST Các bài tập trắc nghiệm phần Amin

Bổ sung bộ sưu tập Các bài tập trắc nghiệm phần Amin này vào tài liệu học tập của mình các bạn học sinh nhé. Tham khảo bộ sưu tập này học sinh dễ dàng nắm được lý thuyết tổng quát và các dạng bài tập trắc nghiệm quan trọng. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ bổ ích dành cho các bạn học sinh trong việc học và ôn thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các bài tập trắc nghiệm phần Amin

Dưới đây là đoạn trích Các bài tập trắc nghiệm phần Amin được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là
A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 2: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C,H,N trong đó có 23,72% khối lượng N. X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1. Câu trả lời nào sau đây là không đúng
A. X là hợp chất amin
B. Cấu tạo của X là amin no, đơn chức
C. Nếu công thức của X là CxHyNz thì có mối liên hệ là 2x - y = 45.
D. Nếu công thức của X là CxHyNz thì z = 1.
Câu 3: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no đơn chức phải dùng hết 10,08lit khí oxi(đkc). Công thức của amin đó là
A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. CH3NH2 D.C4H9NH2.
Câu 5: Phản ứng nào sau đây không thể hiện tính bazơ của amin
A. CH3NH2 + H2O  --> CH3N + H2O
B. C6H5NH2 + HCl  --> C6H5NH3Cl
C. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O  --> Fe(OH)3 + 3CH3N
D. CH3NH2 + HNO2 --> CH3OH + N2 + H2O
Câu 6: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một amin chưa no có một liên kết đôi C=C trong phân tử thì thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol . Công thức phân tử của amin là công thức nào
A. C3H6N B. C4H8N C. C4H9N D. C3H7N
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon.
B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.
C. Tùy thuộc vào cấu trúc của gốc hidrocacbon, có thể phân biệt amin no, chưa no và thơm.
D. Amin có từ hai nguyên tử Cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.
Câu 9: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?
A. 3 amin. B. 5 amin. C. 6 amin. D. 7 amin.
Câu 10: Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?
A. NaOH B. NH3
B. C. NaCl D. FeCl3 và H2SO4

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Các bài tập trắc nghiệm phần Amin trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản