Các bài tập trắc nghiệm phần AminoAxit

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 3 tài liệu

0
136
lượt xem
6
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các bài tập trắc nghiệm phần AminoAxit

Mô tả BST Các bài tập trắc nghiệm phần AminoAxit

Đến với các tài liệu hay trong bộ sưu tập Các bài tập trắc nghiệm phần AminoAxit dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và ôn tập rộng kiến thức môn Hóa học. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bộ sưu tập này. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các bài tập trắc nghiệm phần AminoAxit

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Các bài tập trắc nghiệm phần AminoAxit được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Trong các amin sau:
Amin bậc 1 là
A. (1), (2). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2), (3).
Câu 2: Phát biểu đúng là
A. Tính axit của phenol yếu hơn của ancol (ancol).
B. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.
C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.
D. Cao su thiên nhiên có cấu tạo giống poli isopren
Câu 3: Điều nào sau đây sai?
A. Các amin đều có tính bazơ. B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
C. Anilin có tính bazơ rất yếu. D. Amin có tính bazơ do N có cặp e chưa tham gia liên kết.
Câu 4: Phát biểu nào không đúng?
A. Dd natri phenolat phản ứng với CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu được natri phenolat.
B. Phenol phản ứng với dd NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd HCl lại thu được phenol.
C. Axit axetic phản ứng với dd NaOH, lấy dd muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic.
D. Anilin phản ứng với dd HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu được anilin.
Câu 5: Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dd FeCl2 sẽ thu được kết quả nào sau:
A. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và FeCl2.
B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng được với cả HBr và FeCl2.
C. Metylamin tác dụng được với cả HBr và FeCl2 còn anilin chỉ tác dụng với HBr.
D. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl2.
Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Amin có tính bazơ vì trên nguyên tử N có đôi e tự do nên có khả năng nhận proton.
B. Trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại giữa nhóm amino và gốc phenyl.
C. Anilin có tính bazơ nên làm mất màu nước brom.
D. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 7: Khử nitrobenzen thành anilin ta có thể dùng các chất nào trong các chất sau:
(1) khí H2; (2) muối FeSO4; (3) khí SO2; (4) Fe + HCl
A. (4). B. (1), (4). C. (1), (2). D. (2), (3).
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: X --> C6H6 --> Y --> anilin. X, Y tương ứng là
A. CH4, C6H5NO2. B. C2H2, C6H5NO2.
C. C6H12, C6H5CH3. D. C2H2, C6H5CH3.
Câu 9: Một trong những điểm khác nhau giữa protit với gluxit và lipit là
A. protit luôn là chất hữu cơ no.
B. protit luôn có phân tử khối lớn hơn.
C. protit luôn có nguyên tử nitơ trong phân tử.
D. protit luôn có nhóm -OH trong phân tử.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và các tài liệu hay khác trong BST Các bài tập trắc nghiệm phần AminoAxit!
Đồng bộ tài khoản