Các bài tập trắc nghiệm phần Lipit

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
177
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các bài tập trắc nghiệm phần Lipit

Mô tả BST Các bài tập trắc nghiệm phần Lipit

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Các bài tập trắc nghiệm phần Lipit có trên eLib.vn. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các bài tập trắc nghiệm phần Lipit

Bạn có thể tải miễn phí BST Các bài tập trắc nghiệm phần Lipit này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Chọn đáp án đúng:
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit.
B. Chất béo là trieste của ancol với axit béo
C. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
Câu 2: Chất béo (hay còn gọi là lipit) được định nghĩa là:
A. Muối của các axit béo
B. Hỗn hợp của các glixerol và các axit béo
C. Hỗn hợp các axit béo
D. este của glixerol và các axit béo.
Câu 3: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol (glixerin)?
A. Muối B. Este đơn chức C. Chất béo D. Etyl axetat
Câu 4: Cho các câu sau:
a. Chất béo thuộc loại hợp chất este.
b. Các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước
c. Các este không tan trong nước do không có liên kết hiđro với nước
d. Khi đun chấg béo lỏng với hiđro có Ni xúc tác thì thu được chất béo rắn
e. Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no.
Những câu đúng là những câu nào ?
A. a, d, e B. a, b, d C. a, c, d, e D. a, b, c, e
Câu 5: Cho các câu sau:
a. Chất béo thuộc loại hợp chất este.
b. Các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước.
c. Các este không tan trong nước do không có liên kết hiđro với nước.
d. Khi đun chất béo lỏng với hiđro có Ni xúc tác thì thu được chất béo rắn
e. Chất béo lỏng là các triglixerin chứa gốc axit không no.
Những câu nào không đúng ?
A. a, d B. b, c C. a, b, d, e D. b
Câu 6: Cho các câu sau:
1. Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.
2. Chất béo là trieste của glixerol với các axit mono cacboxylic cacbon dài không phân nhánh.
3. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.
4. Các este không tan trong nước và nổi lên trên mặt nước là do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước.
5. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
6. Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác niken trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn.
Những câu đúng là đáp án nào sau đây?
A. 1, 2, 3, 6 B. 2, 3, 4, 6 C.1, 2, 3, 5, 6 D. 2, 3, 5, 6
Câu 7: Có các nhận định sau:
1. Chất béo là trieste của gilxerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.
2. Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit, ...
3. Chất béo là các chất lỏng.
4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.
5. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.
Các nhận định đúng là:
A. 1, 2, 4, 5 B. 1, 2, 4, 6 C. 1, 2, 3 D. 3, 4, 5

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Các bài tập trắc nghiệm phần Lipit hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản