Các bài tập trắc nghiệm phần sắt và một số kim loại khác

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 tài liệu

0
217
lượt xem
8
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các bài tập trắc nghiệm phần sắt và một số kim loại khác

Mô tả BST Các bài tập trắc nghiệm phần sắt và một số kim loại khác

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Các bài tập trắc nghiệm phần sắt và một số kim loại khác dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Hóa học. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các bài tập trắc nghiệm phần sắt và một số kim loại khác

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Các bài tập trắc nghiệm phần sắt và một số kim loại khác được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Cấu hình electron của ion Cr3+ là:
A. [Ar]3d5. B. [Ar]3d4. C. [Ar]3d3. D. [Ar]3d2.
Câu 2: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:
A. +2; +4, +6. B. +2, +3, +6. C. +1, +2, +4, +6. D. +3, +4, +6.
Câu 3: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. không màu sang màu vàng. B. màu da cam sang màu vàng.
C. không màu sang màu da cam. D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 4: Oxit lưỡng tính là
A. Cr2O3. B. MgO. C. CrO. D. CaO.
Câu 5: Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr + H2O
Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?
A. Fe và Al. B. Fe và Cr. C. Mn và Cr. D. Al và Cr.
Câu 7: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là
A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O. B. Na2CrO4, NaClO3, H2O.
C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O. D. Na2CrO4, NaCl, H2O.
Câu 8: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn
A. Fe. B. K. C. Na. D. Ca.
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Các bài tập trắc nghiệm phần sắt và một số kim loại khác!
Đồng bộ tài khoản