Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 18 tài liệu

0
3.645
lượt xem
257
download
Xem 18 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

Mô tả BST Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh. Gồm các tài liệu là các bài tập về chia động từ trong tiếng Anh nhằm giúp các em học sinh ôn lại dạng của động từ, các thì của động từ trong câu tiếng Anh. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập chia động từ tiếng Anh - Số 1 được lấy ra từ BST Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh:

Bài tập chia động từ tiếng Anh - Số 1: Chia động từ trong ngoặc

I. Exercise 1: Put the verb in the bracket into the simple present tense.
1. I ______________.(eat) my breakfast in the kitchen every day.
2. These boys often ________________ (play) football at weekends.
3. It ___________________ (rain) in the winter.
4. She __________________ (go) to school three days a week.
5. My little boy often _______________ (watch) cartoon film.
6. She _______________ (study) English very well.
7. My father often ________________ (play) tennis in the morning.
8. Ann ______________ (speak) German very well.
9.__________your mother (walk) __________to work every day?
10. They (not /play)________________soccer in the morning.

11. Phong, An , Ha, Lan (be)________________________close friend.
12. On Friday, I (have)____________________English.
13. At 12 a.m every day, I (have)________________lunch and (go)____________to bed.
14. In the autumn, I rarely (go)_______________sailing and (go)____________to school.
15. Every day, Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.
16. There (be)___________many flowers in our garden.
17.____________they (go)__________ to school by bus today?
18. My father (read)__________________________a newspaper in the morning.
19. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math
20. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

21. Ann(like)____________her job very much.
22. Sometimes, I (play)__________badminton.
23. We usually (read)_________books,(listen)_________to music or (watch)_______TV.
24. Every day she (go)____________to work by bike.
25. He (teach)_______________in a big school in town.
26.___________he (play)__________sports?
27.He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.
28.______________your students (play)__________soccer every afternoon?

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
 

Đồng bộ tài khoản