Các dạng bài tập chương 6: HidroCacbon không no

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 tài liệu

0
444
lượt xem
42
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng bài tập chương 6: HidroCacbon không no

Mô tả BST Các dạng bài tập chương 6: HidroCacbon không no

Các bài tập về HidroCacbon không no là loại bài tập khó, trừu tượng và là nền tảng cơ bản cho chương trình lớp 11. Khi tham khảo xong BST Các dạng bài tập chương 6: HidroCacbon không no này, các bạn sẽ nắm được phương pháp giải các bài tập về HidroCacbon không no. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng bài tập chương 6: HidroCacbon không no

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Các dạng bài tập chương 6: HidroCacbon không no của thư viện eLib dưới đây:

 BÀI 1: ANKEN (OLEFIN)
I. LÝ THUYẾT (Bản photo đính kèm)
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP

Viết CTCT và gọi tên các đồng phân mạch hở ứng với công thức C4H8 ; C5H10 ; C6H12 . Cho biết công thức nào có đồng phân cis – trans.
DẠNG 2: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG
Câu 1: Viết đầy đủ các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau
a) rượu etylic A B b) etilen → rượu etylic → etilen →1,2-đibrometan
C etan → etylenclorua
c) C2H5OH → C2H4 → C2H5OH → C2H5Cl d) C2H5COONa → C2H6 → C2H4 → C2H4(OH)2
C2H4Br2 C2H5Cl polietilen
(-CH2 – CH2- )n cacbonic
e) C2H5OH → C2H4 → C2H4Cl2 f) C3H8 → C3H6 → C3H7Cl
C2H6 C2H5Cl C3H6(OH)2
(C3H6)n
Câu 2:. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng):
a) C2H5COONa + NaOH → A + Na2CO3 b) A + Cl2 → B + HCl
c) B + KOH → C + KCl + H2O d) C → ?
e) 3-metylpent-2-en + H2O → f) Propen → polyme
g) CH2 = CH2 + HBr → h) CH2 = CH2 + ? → CH3 – CH2OH
c) CH3 – CH = CH2 + HI →
câu 3:. a) Viết phương trình phản ứng điều chế các hợp chất sau đây từ những anken thích hợp:
CH3CHBr – CHBrCH3 ; CH3CHBr – CBr(CH3)2 ; CH3CHBr – CH(CH3)2
b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các anken điều chế được khi tách H2O từ các ancol sau: CH3 – CHOH – CH3 ;
CH3 – CH2 – CH2OH ; CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH ; (CH3)3C – OH
c) Viết phản ứng trùng hợp của các chất sau: CH2 = CH2 ; CH2 = C(CH3)2 ; CH2 = CHCl
d) Viết phương trình tác dụng với thuốc tím và trùng hợp của các chất sau:etilen, propilen, isobuten.

Hy vọng rằng BST Các dạng bài tập chương 6: HidroCacbon không no sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản