Các dạng bài tập về công suất trong đề thi đại học

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 1 tài liệu

0
148
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng bài tập về công suất trong đề thi đại học

Mô tả BST Các dạng bài tập về công suất trong đề thi đại học

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Các dạng bài tập về công suất trong đề thi đại học trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu cung cấp nhiều dạng bài tập về công suất có thể có trong các đề thi đại học. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng bài tập về công suất trong đề thi đại học

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu Một số dạng bài tập về công suất trong bộ sưu tập Các dạng bài tập về công suất trong đề thi đại học:

1. Mạch RLC không phân nhánh

+ Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều: P = UIcos hay P = I2R
+ Hệ số công suất
+ Ý nghĩa của hệ số công suất
-Trường hợp cos = 1 tức là  = 0: mạch chỉ có R, hoặc mạch RLC có cộng hưởng điện
(ZL = ZC) thì: P = Pmax = UI
- Trường hợp cos = 0 Mạch chỉ có L, hoặc C, hoặc có cả L và C mà không có R
thì: P = Pmin = 0.
+ Để nâng cao cos bằng cách thường mắc thêm tụ điện thích hợp sao cho cảm kháng và dung kháng của mạch xấp xỉ bằng nhau
+ Nâng cao hệ số công suất để giảm cường độ dòng điện nhằm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện.
a.R thay đổi để P =Pmax
+ Khi L,C, không đổi thì mối liên hệ giữa ZL và ZC không thay đổi nên sự thay đổi của R không gây ra hiện tượng cộng hưởng
+ Tìm công suất tiêu thụ cực đại của đọan mạch:
Ta có P=RI2= R 
Do U=Const nên để P=Pmax thì ( ) đạt giá trị min
Áp dụng bất dẳng thức Cosi cho 2 số dương R và (ZL-ZC)2 ta được
Vậy ( ) min là lúc đó dấu “=” của bất đẳng thức xảy ra nên ta có
R => P= Pmax = và I = Imax=
I. Bài tập có lời giải
Ví dụ 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết L = H, C = F ,
uAB = 200cos100t(V). R bằng bao nhiêu để công suất toả nhiệt trên R là lớn nhất? Tính công suất đó.
Giải: Ta có :ZL = L = 100 ; ZC = = 50 ; U = 100 V
Công suất nhiệt trên R : P = I2 R = =
Theo bất đẳng thức Cosi : Pmax khi hay R =ZL -ZC = 50 
=> Pmax = = 200W
b.R thay đổi để P = P’ (P’<Pmax):
Ta có:
Giải phương trình bậc 2 (*) tìm R. có 2 nghiệm:
Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết L = H, C = F ,
uAB = 200cos100t(V). R phải có giá trị bằng bao nhiêu để công suất toả nhiệt trên R là 240W?
Ta có:
Ta có PT bậc 2: 240R2 –(100 )2.R +240.1600 = 0. Giải PT bậc 2 => R = 30 hay 160/3 

2. Mạch RLrC không phân nhánh: (Cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần r )

+ Công suất tiêu thụ của cả đọan mạch xoay chiều: P = UIcos hay P = I2 (R+r)
+ Hệ số công suất của cả đọan mạch
+ Công suất tiêu thụ trên điện trở R: PR = I2.R= Với Z
+ Công suất tiêu thụ của cuộn dây: Pr = I2 .r 
+ Hệ số công suất của đọan mạch chứa cuộn dây
a.Công suất tiêu thụ cực đại của cả đọan mạch: có L,r,C, không đổi .
+ R thay đổi để Pmax: Khi L,C, không đổi thì mối liên hệ giữa ZL và ZC không thay đổi nên sự thay đổi của R không gây ra hiện tượng cộng hưởng
Ta có P=(R+r)I2= (R+r)
P = , để P=Pmax => ( ) min thì :
(R+r) = Hay: R =/ZL-ZC/ -r
Công suất tiêu thụ cực đại trên (R+r): Pmax
b.Công suất tiêu thụ cực đại trên R:
Ta có PR= RI2 = R 
Để PR:PRmax ta phải có X = ( ) đạt giá trị min
Lúc đó PRmax= Lưu ý: có khi kí hiệu r thay bằng R0 .
Ví dụ 3: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cuộn dây có điện trở , độ tự cảm Và một biến trở R mắc như hình vẽ. Hiệu điện thế hai đầu mạch là 
1. Khi ta dịch chuyển con chạy của biến trở công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là bao nhiêu?
2. Khi ta dịch chuyển vị trí con chạy công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại là là bao nhiêu?
Bài giải: r= 15; ZL =20 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các dạng bài tập về công suất trong đề thi đại học. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản