Các dạng bài tập về Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cơ bản và nâng cao Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng bài tập về Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cơ bản và nâng cao Sinh học 12

Mô tả BST Các dạng bài tập về Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cơ bản và nâng cao Sinh học 12

Thư viện Elib trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Các dạng bài tập về Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cơ bản và nâng cao Sinh học 12 đến quý thầy cô giáo và các em học nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm từ các nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng bài tập về Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cơ bản và nâng cao Sinh học 12

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Các dạng bài tập về Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cơ bản và nâng cao Sinh học 12 dưới đây:

Bài 1.Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái
A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.
B. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.
C. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.
D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.
Bài 2. Có các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường
A. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.
B. vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.
C. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn.
D. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường sinh vật.
Bài 3. Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm
A. tất cả các nhân tố vật lý hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.
B. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , các nhân tố vật lý bao quanh sinh vật.
C. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , các chất hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.
D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật.
Bài 4. Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm
A. thực vật, động vật và con người.
B. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người.
C. vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người.
D. thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.
Bài 5 . Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng không phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là
A. yếu tố hữu sinh. B. yếu tố vô sinh.
C. các bệnh truyền nhiễm. D. nước, k.khí, độ ẩm, ánh sáng.
Bài 6. Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là
A. yếu tố hữu sinh. B. yếu tố vô sinh.
C. các bệnh truyền nhiễm. D. nước, k.khí, độ ẩm, ánh sáng.
Bài 7. Đơn vị sinh thái bao gồm cả các nhân tố vô sinh là
A. quần thể. B. loài. C. quần xã. D. hệ sinh thái.
Bài 8. Giới hạn sinh thái là
A. khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
B. khoảng xác định ở đó loài sống thuận lợi nhất, hoặc sống bình thường nhưng năng lượng bị hao tổn tối thiểu.
C. khoảng chống chịu ở đó đời sống của loài ít bất lợi.
D. khoảng cực thuận, ở đó loài sống thuận lợi nhất.
Bài 9.Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái
A. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất.
B. ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.
C. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường.
D. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất.
Bài 10. Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi ở Việt nam là
A.200C. B. 250C. C. 300C. D. 350C.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các dạng bài tập về Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cơ bản và nâng cao Sinh học 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản