Các dạng bài tập về Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Sinh học 12 cơ bản và nâng cao

Chia sẻ: An | Ngày: | 3 tài liệu

0
118
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng bài tập về Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Sinh học 12 cơ bản và nâng cao

Mô tả BST Các dạng bài tập về Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Sinh học 12 cơ bản và nâng cao

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Các dạng bài tập về Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Sinh học 12 cơ bản và nâng cao nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng bài tập về Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Sinh học 12 cơ bản và nâng cao

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Các dạng bài tập về Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Sinh học 12 cơ bản và nâng cao:

1. Sự sống trên Trái đất có nguồn gốc từ:
a. Sự sống ở vũ trụ. b. Chất vô cơ có sẵn ở Trái đất.
c. Thần thánh sáng tạo. d. Chất sống sơ khai có sẵn ở Trái đất.
2. Quá trình tiến hóa của sự sống ở Trái đất theo trình tự:
a. Phát sinh sự sống → SV nguyên thủy → SV ngày nay.
b. TH lý học → TH hóa học → TH sinh học.
c. TH hóa học → TH tiền sinh học → TH sinh học.
d. Chất hữu cơ → Hệ prôtêin - A. nuclêic → Sinh vật.
3. Tiến hóa hóa học là:
a. Giai đoạn hình thành chất hữu cơ từ chất vô cơ. b. Giai đoạn hình thành tế bào sống đầu tiên.
c. Giai đoạn hình thành các SV từ các tế bào đầu tiên.d. Giai đoạn hình thành sinh giới ngày nay.
4. Tiến hóa tiền sinh học là:
a. Giai đoạn hình thành chất hữu cơ từ chất vô cơ. b. Giai đoạn hình thành tế bào sống đầu tiên.
c. Giai đoạn hình thành các SV từ các tế bào đầu tiên.d. Giai đoạn hình thành sinh giới ngày nay.
5. Tiến hóa sinh học là:
a. Giai đoạn hình thành chất hữu cơ từ chất vô cơ. b. Giai đoạn hình thành tế bào sống đầu tiên.
c. Giai đoạn hình thành các SV từ các tế bào đầu tiên. d. Giai đoạn hình thành sinh giới ngày nay.
6. Nguồn NL không tham gia vào sự hình thành sự sống trong giai đoạn tiến hóa hóa học là:
a. Năng lượng núi lửa. b. Phóng điện trong khí quyển.
c. Năng lượng sinh học. d. Tia vụ trụ hoặc phóng xạ.
7. Các chất hữu cơ nguyên thủy đầu tiên được hình thành ở:
a. Khí quyển. b. Thủy quyển. c. Địa quyển. d. a + b
8. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, khí quyển Trái đất không thể có:
a. Nước b. Cacbônic c. Ôxy tự do d. Amôniac
9. Trong giai đạon tiến hóa hóa học, protêin được sinh ra nhờ:
a. Sự giải mã từ ADN nguyên thủy. b. Sự dịch mã của ARN nguyên thủy.
c. Sự liên kết ngẫu nhiên các axit amin nhờ nhiệt.
d. Sự liên kết các axit amin bằng enzim nguyên thủy.
10. Nhà khoa học đầu tiên chứng minh chất hữu cơ sơ khai có thể phát sinh từ chất vô cơ từ năng lượng lí, hóa học là:
a. Ôparin và Hanđên. b. Milơ và Urây.
c. Phôc và cộng sự. d. Sec và cộng sự.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các dạng bài tập về Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Sinh học 12 cơ bản và nâng cao. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản