Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 12 tài liệu

0
3.199
lượt xem
403
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh
Mô tả bộ sưu tập

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các bài tập về viết lại câu trong bộ sưu tập Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học về viết lại câu trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình phổ thông.

Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập viết lại câu trong tiếng Anh - Bài số 1 trong bộ sưu tập Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh:

Hoàn thành các bài tập viết lại câu trong tiếng Anh - Bài số 1

Exercise 1
1, Long is a very good swimmer.
Long swims ……………………………………………………
2, My brother cycles slowly.
My brother is ……………………………………………………
3, Mr. Cuong plays tennis very well.
Mr. Cuong is ...…………………………………………………
4, Mrs. Chi is a quick typist.
Mrs. Chi types …………………………………………………
5, Thoa sings smoothly.
Thoa is …………………………………………………………
6, Miss. An is a fast runner.
Miss. An runs ……………………………………………………
7, Mr. Hung is a safe driver.
Mr. Hung drives …………………………………………………
8, Minh’s sister dances marvelously.
Minh’s sister is …………………………………………………
9, Mrs. Oanh cooks well.
Mrs. Oanh is ……………………………………………………
10, Khanh is a fluent English speaker.
Khanh speaks ……………………………………………………
11, It is not necessary for you to finish the work today.
You don’t have …………………………………………………
12, I like roller skating and my brother does, too.
Both …………………………………………………………
13, How much are these rackets?
What is ………………………………………………………
14, Zidane is among the greatest football players in the world.
One of the ……………………………………………………
15, No fish were more beautiful than the colourful little fish.
The colourful ……………………………………………………
16, Why were you absent from class last Monday?
Why didn’t ………………………………………………………
17, Lan didn’t go to school yesterday because of her sickness.
Because Lan ……………………………………………………

Exercise 2
1, Would you like me to make some coffee?
I will ……………………………………………………………
2, Did you go out last night?
You ……………………………………………………………?
3, What was Peter’s height last year?
How ……………………………………………………………?
4, There is usually a lot of sunshine during summer days.
It’s ……………………..………………………………………
5, Work hard or you will fail the exam.
If you don’t ………………………………………………………
6, I will get to Hai Phong in two hours by train.
It takes …………………………………………………………
7, How thick is that novel?
What ……………………………………………………………
8, The children couldn’t go swimming because the water was very cold.
The water ………………………………………………………
The cold water …………………………………………………
9, Remember to wake me up at eight tomorrow morning.
Don’t forget ……………………………………………………
10, Were you reading books in the library between 9 and 10 yesterday morning?
You were ………………………………………………………?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 

Đồng bộ tài khoản