Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
221
lượt xem
9
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh có trên ELib.vn. Bao gồm nhiều tài liệu về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo tài liệu Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:
 

So sánh ngang bằng
Cấu trúc sử dụng là as .... as
S + V + as + {adj/ adv} + as + {noun/ pronoun}
My book is as interesting as yours.
His car runs as fast as a race car.
John sings as well as his sister.
Their house is as big as that one.
His job is not as difficult as mine.
They are as lucky as we.
Nếu là câu phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so.
He is not as tall as his father.
He is not so tall as his father.
Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một đại từ tân ngữ.
Peter is as tall as I. (ĐÚNG)
Peter is as tall as me. (SAI)
Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh, nhưng nên nhớ trước khi so sánh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương.
adjectives nouns
heavy, light weight
wide, narrow width
deep, shallow depth
long, short length
big, small size
Khi so sánh bằng danh từ, sử dụng cấu trúc sau:
S + V + the same + (noun) + as + {noun/ pronoun}
My house is as high as his.
My house is the same height as his.
Chú ý rằng ngược nghĩa với the same...as là different from... Không bao giờ dùng different than. Sau đây là một số ví dụ khác về so sánh bằng danh từ.
These trees are the same as those.
He speaks the same language as she.
Her address is the same as Rita’s.
Their teacher is different from ours.
She takes the same course as her husband.
So sánh hơn kém
Trong loại so sánh này người ta chia làm hai dạng: tính từ và phó từ ngắn (chỉ có một hoặc hai âm tiết khi phát âm) và tính từ, phó từ dài (3 âm tiết trở lên). Khi so sánh không ngang bằng:
• Đối với tính từ và phó từ ngắn chỉ cần cộng đuôi -er. (thick – thicker; cold-colder; quiet-quieter)
• Đối với tính từ ngắn có một phụ âm tận cùng (trừ w,x,z) và trước đó là một nguyên âm, phải gấp đôi phụ âm cuối. (big-bigger; red-redder; hot-hotter)
• Đối với tính từ, phó từ dài, thêm more hoặc less trước tính từ hoặc phó từ đó (more beautiful; more important; more believable).
• Đối với tính từ tận cùng là phụ âm+y, phải đổi y thành -ier (happy-happier; dry-drier; pretty-prettier).
• Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious)
• Trường hợp đặc biệt: strong-stronger; friendly-friendlier than = more friendly than.
• Chú ý khi đã dùng more thì không dùng hậu tố -er và ngược lại.

Để tham khảo thêm nhiều tài liệu về Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh quý thầy cô và các em cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

Đồng bộ tài khoản