Các dạng toán về phương trình bậc nhất

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 8 tài liệu

0
118
lượt xem
0
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng toán về phương trình bậc nhất

Mô tả BST Các dạng toán về phương trình bậc nhất

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Các dạng toán về phương trình bậc nhất. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng toán về phương trình bậc nhất

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Các dạng toán về phương trình bậc nhất dưới đây:

Câu 1. giải các phương trình sau
Câu 2. giải và biện luận phương trình sau
a. | x – 3 | = mx – 2
b. | mx – 3 | = x + 1 c. | x – 3m| = | 2mx + 1 |
d. m2(x – 2 ) – 3m = x + 1. e. = 2m
Câu 3. tìm m để phương trình sau có nghiệm:
a. + 2 = m
b. -3 = . c. 2( |x| +1 – m ) = |x| - m + 2.
Câu 4. giải và biện luận phương trình sau:
a. mx2 – 2(m + 3 )x + m + 1 = 0. b. 2mx2 – 2(m - 1 )x + m = 0.
c. = . d. (m – 1 )x2 + (2 + m)x – 1 = 0.
Câu 5. cho phương trình: x2 – (m+5)x – m + 6 = 0, xác định giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm thoả mãn: a. x2 – x1 = 1 b. 2x1 + 3x2 = 13
Câu 6. cho phương trình : x2 + mx + m + 7 = 0, xác định m để phương trình có 2 nghiệm thoả mãn:
Câu 7. cho phương trình (m- 1 )x2 – 2(m-4)x + m – 5 = 0.tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của phương
trình không phụ thuộc vào m.
Câu 8.cho phương trình : x2 – 2(m + 1)x – m + 1 = 0.xác định m để phương trình có:
a. hai nghiệm dương phân biệt
b. hai nghiệm trái dấu. c. hai nghiệm âm phân biệt
Câu 9. bịên luận số nghiệm phương trình : ( m + 3 )x4 – ( 2m – 1 )x2 – 3 = 0.
Câu 10.cho phương trình ( m – 2 )x4 – 2( m + 1 )2 + 2m – 1 = 0. tìm m để phương trình trên có :
a.một nghiệm. b. hai nghiệm phân biệt
c. bốn nghiệm phân biệt. d. vô nghiệm.
Câu 11. tìm a để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt : (a – 1)x4 – ax2 + a2 – 1 = 0.
Câu 12. giải các phương trình sau:
a. | x2 + x – 1 | = 2x – 1. e. | x2 – 2x - 3 | = x2 – 2x + 5.
b. | x2 + 2x - 4 | + 2x + 6 = 0 g. | x2 - x | + | 2x - 4 | = 3.
c. | x + 3 | + x2 + 3x = 0. d. | x2 – 20x - 9 | = | 3x2 + 10x + 2 |
Câu 13. giải các phương trình sau :
Câu 14. giải và biện luận phương trình sau:
a. | x2 – 2mx – 2m | = | x2 + 2x | b. x + | x2 – 2x + m | = 0.
c. = x – m. d. =  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Các dạng toán về phương trình bậc nhất . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản