Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 11 tài liệu

0
570
lượt xem
0
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

Mô tả BST Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

Giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ thi là giai đoạn áp lực đối với các bạn thí sinh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với các dạng bài tập cơ bản. Chúc bạn ôn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng của thư viện eLib dưới đây:

Dạng 1: Viết pt mp biết điểm thuộc mp và vectơ pháp tuyến
Loại 1: Mặt phẳng (P) qua điểm và có vectơ pháp tuyến
Phương pháp:
• Mặt phẳng (P) qua điểm
• Mặt phẳng (P) có VTPT
• Ptmp (P)

Loại 2: Mặt phẳng (P) qua điểm và song song hoặc chứa giá của hai vectơ
Phương pháp:
• Mặt phẳng (P) qua điểm
• Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P) là
• Mặt phẳng (P) có VTPT
• Ptmp(P)

 Dạng 2: Viết phương trình mp (P) đi qua điểm M và song song với mp(Q)
Phương pháp:
• Do mp(P) song song mp(Q) nên pt có dạng:
Ax+By+Cz+m=0, với .
• Vì M thuộc mp(P) nên thế tọa độ của M và
pt (P) ta tìm được m.
Chú ý: Hai mp song song cùng vectơ pháp tuyến.
Bài 1: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1;-2;3) và song song với
mp(Q): 2x-2y-z-1=0.
Bài 2: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ và song song với mặt phẳng
(Q): 2x-y-10=0.
Bài 3: Cho hai điểm M(-1;-2;-3), N(-3;-2;-1). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua trung điểm của đoạn thẳng MN và song song với mặt phẳng (Q): 3x-y+z-10=0.
Bài 4: Cho ba điểm A(2;1;0), B(3;-1;-2), C(1;-2;-1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua trọng tâm tam giác ABC và song song với mặt phẳng (Q): y-2z-1=0.

Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d
Phương pháp:
• Mặt phẳng (P) đi qua M
• Mặt phẳng (P) có VTPT
• Ptmp(P)
Bài 5: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng
Bài 6: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua trung điểm đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng biết A(1;2;3), B(3;2;1)
Bài 7: Cho ba điểm A(2;1;0), B(3;-1;-2), C(1;-2;-1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua trọng tâm tam giác ABC và vuông góc với đường thẳng d

Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C
Phương pháp:
• Mặt phẳng (P) đi qua A
• Mặt phẳng (P) có VTPT
• Pt(P)
Bài 8: Cho ba điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1). Viết phương trình mặt phẳng (ABC)
Bài 9: Cho ba điểm A(-2;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;-2). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua ba điểm A, B, C
Bài 10: Cho ba điểm A(1;1;1), B(-1;-1;-1), C(0;1;0). Viết phương trình mặt phẳng (ABC)
Bài 11: Cho ba điểm A(-2;0;2), B(2;-2;0), C(0;-2;2). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua ba điểm A, B, C
Bài 12: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng A(0;1;1), B(-1;0;1), C(2;0;1)
Bài 13: Cho ba điểm A(0;-1;-1), B(-1;1;1), C(2;0;-1). Viết phương trình mặt phẳng (ABC)
Bài 14: Cho hai điểm A(2;-1;0), B(-1;2;1) .Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm O, A, B
Bài 15: Cho ba điểm A(0;-1;-1), B(-1;1;1), C(4;3;-3). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua trọng tâm tam giác ABC, gốc tọa độ và điểm A

Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai điểm A, B và vuông góc với mp(Q)
Phương pháp:
• Mặt phẳng (P) qua điểm A
• Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P)
• Nên mp(P) có VTPT
• Ptmp(P):
Bài 16: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(2;-1;-1), B(1;0;1) và vuông góc với mặt phẳng (Q): 2x-y-z-1=0
Bài 17: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(1;1;1), B(2;1;1) và vuông góc với mặt phẳng (Q): 2x-y-1=0.
Bài 18: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(0;1;0), B(1;0;1) và vuông góc với mặt phẳng (Q): 2x-3y-2z-1=0

Dạng 6:
- Viết phưong trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng d và d’
- Hoặc viết phưong trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d song song với đường thẳng d’
Phương pháp:
• Mặt phẳng (P) qua điểm .
• Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P)
• Mp(P) có VTPT
• Ptmp(P)
Bài 19: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đt cắt nhau d
Bài 20: Cho bốn điểm A(1;1;1), B(1;2;1), C(1;1;2), D(2;2;1).
1. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa AC và song song với BD
2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa DC và song song với AB
3. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa BC và song song với AD
Bài 21: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cắt nhau
Bài 22: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: và song song với đường thẳng d’
Bài 23: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: và song song với đường thẳng d’
Bài 24: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: và song song với đường thẳng d’

Hy vọng rằng BST Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản