Các mẫu câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
181
lượt xem
11
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các mẫu câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Mô tả BST Các mẫu câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Bộ sưu tập Các mẫu câu đảo ngữ trong tiếng Anh sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Thư viện eLib hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các mẫu câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Các mẫu câu đảo ngữ trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:

At no time/ never, on no account, in/ under no circumstances, only by doing, only after...
1. At no time / never + Vaux (Trợ từ) + S + V : Không bao giờ
The result of the match was never in doubt
=> At no time/never was the result of the match in doubt

2.On no account + Vaux + S + V: Không vì bất cứ lí do nào
U Should never be late for the exam
=> On no account should U be late for the Exam.

3. In/Under no circumstances + Vaux + S + V: Dù trong bất kì tình huống/hoàn cảnh nào
I'll never betray my own country
=> In/Under no circumstances will I betray my own country

4.Only by Doing + Vaux + S + V: Chỉ bằng cách làm gì
We must take a taxi or will be late
=> Only by taking a taxi will we get there on time.

5. Only After + N + Vaux + S + V: Chỉ sau khi làm gì
U Will be able to get a job only after U have Graduated
=> Only after Your Graduation will U be able to get a Job

6.Only When S + V, Vaux + S + V: Chỉ khi làm gì
I didn't know she had been well-known until her friends told me.
=> Only when her friends told me did I know she had been well-known.

7.Only With + N + Vaux+ S + V: Chỉ với cái gì
He couldn't have bought the car if the bank hadn't lent him the money.
=> Only with the bank's loan could he buy the car.

8.Not until S + V, Vaux + S + V: Cho đến khi
They couldn't go on working until the rain stopped
=>Not until the rain stopped could they go on working

9. Not until + N + Vaux+ S + V: Mãi đến khi
Man didn't fly into space until the early 1960s
=> Not until the early 1960s đi man fly into space.

10.Seldom/Hardly/Scarcely/Barely + Vaux + S + V: hiếm khi mà
She seldom misses a lecture
=> Seldom does she miss a lecture
11.So adj/adv + Vaux + S + V That S + V: Đến nỗi mà
Almost of everyone in the party starred at a beautiful girl.
=> So beautiful does a girl look that almost of everyone in the party starred at.

12. Adv of Place + V + S: Đảo ngữ nhấn mạnh địa điểm
The books lay on the table
=> On the table lay the books

13.No sooner had + S done - than S did: Vừa mới...thì đã...
No sooner had we come home than it rained

14. Hardly had + S Done when S did: (Như câu 13)
Hardly had we come home when it rained.

15. In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
Under no circumstances should you lend him the money.
 

ELib mong rằng BST Các mẫu câu đảo ngữ trong tiếng Anh sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản