Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
177
lượt xem
8
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh

Mô tả BST Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh. Gồm các tài liệu giúp các em học sinh nắm được các mẫu câu điều kiện thường dùng trong tiếng Anh. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh:

 

Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh

I. CÂU ĐIỀU KIỆN THÔNG THƯỜNG và ĐẢO NGỮ.
a. LOẠI 1: câu điều kiện diễn đạt 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.
Form: If + S1 + V1(htại) + O1, S2 + will + V1(n) + O2.
Ex: If you are busy, we will go out in other time.
Nếu bạn bận,chúng ta sẽ đi chơi vào dịp khác nhé.
ĐẢO: Should + S1 + V1(n) +O1, S2 + will + V2(n) + O2.
Ex: Should you be busy, we will go out in other time.
b. LOẠI 2: câu điều kiện diễn đạt 1 sự việc không thể xảy ra ở hiện tại
Form: If + S1 + V1(ed,2) + O1, S2 + would + V2(n) + O2.
Ex: If you studied hard, you would pass the exam.
Nếu bạn học hành chăm chỉ, thì bạn đã vượt qua kì thi rồi.
NOTE: nếu là tobe thì V2 là WERE với mọi ngôi (đối với ngữ pháp Mỹ hiện đại, đặc biệt trong văn nói thì ko nhất thiết; nhưng ta vẫn nên tuân theo vì nó đúng cho cả ngữ pháp Anh và Mỹ)
Ex: If I were you, I would not behave like that.
Nếu tao là mày, tao sẽ không cư xử như vậy!
ĐẢO: Were + S1 + (to V1(n)) + O1, S2 + would + V2(n) + O2.
Ex: – Were you to study hard, you would pass the exam.
- Were I you, I would not behave like that.
c. LOẠI 3: câu điều kiện diễn tả 1 sự việc không thể xảy ra ở quá khứ.
Form: If + S1 + had V1(ed,3) + O1, S2 + would + have V2(ed,3) + O2.
Ex: If my parents hadn’t encouraged me, I wouldn’t have passed my exam.
Nếu bố mẹ không động viên tôi thì tôi đã chẳng vượt qua kì thi.
ĐẢO: Had + S1 + V1(ed,3), S2 + would + have V2(ed,3).
Had my parents not encouraged me, I would not have passed my exam.
d. Câu điều kiện hỗn hợp:
Form: If + S1 + had V1(ed,3) + O1, S2 + would + V2(n).
Ex: If I had had breakfast before going to school, I would not be hungry now.
Nếu tôi ăn sáng trước khi đi học, thì bây giờ tôi đã không đói bụng rồi.
II. UNLESS và BUT FOR:
a.UNLESS: = IF NOT

Ex:
If he did not help me, I would not finish my homework.
= Unless he helped me, I would not finish my homework. (Trừ phi anh ấy giúp đỡ tôi, còn không thì tôi sẽ chẳng thể hoàn thành bài tập)
b. BUT FOR: (nếu không có)
But for + N, điều kiện loại 2 hoặc 3.
Ex:
- he helps me everyday so I can finish my homework.
=> But for his daily help, I would not finish my homework (ko có sự giúp đỡ mỗi ngày của anh ấy, thì tôi chẳng thể hoàn thành bài tập về nhà)
- teacher explained and we understood
=> But for teacher’s explaination, we would not have understood.
(Nếu không có sự giảng giải của giáo viên thì chúng tôi đã chẳng thể hiểu nổi)
III. CÂU ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ THẬT Ở TƯƠNG LAI:
Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ có dạng would/could + V(n) hoặc were + V-ing.
Ex: We wish that you could come to the party tonight. (You can’t come)
Ước gì bạn có thể đến bữa tiệc đêm nay. (Bạn không thể)
1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại
Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở QKĐ, to be phải chia là WERE ở tất cả các ngôi.
Ex: I wish that I had enough time to finish my homework.
Ước gì tôi có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các mẫu câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản