Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản Tin học 11

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản Tin học 11

Mô tả BST Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản Tin học 11

Hãy đến với bộ sưu tập Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản Tin học 11, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay và đạt chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản Tin học 11

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản dưới đây:

a) Nhập dữ liệu từ bàn phím:
Cú pháp:
Read(<danh sách biến vào>);
Readln(<danh sách biến vào>);
Trong đó: danh sách biến vào là 1 hoặc nhiều biến (trừ biến kiểu boolean). Nếu nhiều biến thì cách nhau bởi dấu phẩy.
Chú ý : Khi nhập dữ liệu từ bàn phím READ và READLN có ý nghĩa như nhau, thường hay dùng READLN hơn. READLN luôn chờ gõ phím Enter.
Ví dụ: Xét chương trình sau:
Program VD;
Uses crt;
Var a, b, c : Integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Moi ban nhap 3 so:’);
Readln(a, b, c);
Write(‘Ban vua nhap vao 3 so:, a, b, c);
Readln;
End.
b) Đưa dữ liệu ra màn hình:
Cú pháp:
write(<danh sách kết quả>);
writeln(<danh sách kết quả>);
Trong đó: danh sách kết quả có thể là biến đơn, biểu thức, hoặc hằng, hoặc tên hàm
Ví dụ:
Write(a, b, c);
Writeln(‘Gia tri cua N la : ’,N);
-Thủ tục Writeln sau khi đưa kết quả ra sẽ chuyển con trỏ màn hình xuống đầu dòng tiếp theo .
Ngoài ra trong TP còn có qui cách đưa thông tin ra như sau :
Kết quả thực hiện với kiểu thực :<Độ rộng>:<Số chữ số thập phân>
Kết quả với kiểu khác: :<Độ rộng>
Ví dụ: Write(N : 8);
Writeln(‘X = ’,X:8:3);

Bộ sưu tập Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.
Đồng bộ tài khoản