Các tính chất hóa học cơ bản của Oxit – Axit -bazơ – Muối

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
3.077
lượt xem
145
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Các tính chất hóa học cơ bản của Oxit – Axit -bazơ – Muối

Mô tả BST Các tính chất hóa học cơ bản của Oxit – Axit -bazơ – Muối

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để học tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Các tính chất hóa học cơ bản của Oxit – Axit -bazơ – Muối. Bao gồm các tài liệu hay, chất lượng giúp các em nắm được những kiến thức cần thiết trong chương học. Đồng thời, giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu để giảng dạy giúp các em học sinh tiếp thu tốt hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Các tính chất hóa học cơ bản của Oxit – Axit -bazơ – Muối

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Các tính chất hóa học cơ bản của Oxit – Axit -bazơ – Muối:

I/ Tính chất hóa học của oxit:
a) Ôxit Bazơ:
1. Tác dụng với nước:
Một số oxit Bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ ( BaO, CaO, Na2O, K2O...)
Ví dụ: Na2O + H2O  2NaOH
CaO + H2O  Ca(OH)2
2. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước:
Ví dụ: CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O
3. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối:
Ví dụ: CaO + CO2  CaCO3
4. Một số oxit lưỡng tính (Al, Zn ...) tác dụng với kiềm  Muối và nước.
Al2O3 +2NaOH  2NaAlO2 + H2O
(Natri Aluminat)
ZnO + 2NaOH  Na2ZnO2 + H2O
b) Ôxit Axit:
1. Tác dụng với nước:
Ôxit axit tác dụng với nước  Axit
Ví dụ: SO3 + H2O  H2SO4
2. Tác dụng với dung dịch bazơ (kiềm) tạo thành muối và nước:
NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
3. Tác dụng với oxit:
Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối
Ví dụ: SO3 + BaO  BaSO4
II/ Tính chất hóa học của axit:
1. Dung dịch axit làm quỳ tím đổi sang màu đỏ
2. Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước ( Phản ứng trung hòa)

HCl + NaOH  NaCl + H2O
3. Tác dụng với oxit bazơ  muối và nước
CuO + H2SO4 CuSO4(màu xanh) + H2O
4. Tác dụng với kim loại  muối và giải phóng khí hyđrô (*)
Fe + H2SO4  FeSO4 + H2
5. Tác dụng với muối  muối mới () axit mới ( yếu hơn)
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O
AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3
III/ Axit sunfuaric:
* Tính chất hóa học của axit sunfuaric ( H2SO4)
1. Dung dịch axit làm quỳ tím đổi sang màu đỏ
2. Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước ( Phản ứng trung hòa)
3. Tác dụng với oxit bazơ  muối và nước
4. Tác dụng với kim loại  muối và giải phóng khí hyđrô (*)

Chú ý:
+ H2SO4 loãng không tác dụng với Cu và những kim loại đứng sau Cu.
+ H2SO4 đặc, nguội không tác dụng với một số kim loại như Fe, Al.
+ H2SO4 đặc, nóng tác dụng với hầu hết các kim loại giải phóng khí SO2 và muối.
Cu + H2SO4 Đặc, nóng CuSO4 + SO2 + H2O
5. Tác dụng với muối  muối mơi () axit mới ( yếu hơn)
H2SO4 + Na2CO3  Na2SO4 + CO2 + H2O
H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Các tính chất hóa học cơ bản của Oxit – Axit -bazơ – Muối. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản