Cách biến đổi từ Although / Though sang Despite / In spite of

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.620
lượt xem
25
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cách biến đổi từ Although / Though sang Despite / In spite of

Mô tả BST Cách biến đổi từ Although / Though sang Despite / In spite of

Khi học ngữ pháp tiếng Anh phổ thông, chúng ta gặp rất nhiều các yêu cầu biến đổi câu từ Although/ Though sang Despite / In spite of. Đây là một dạng bài tập phổ biến trong quá trình học và trong các đề thi, đề kiểm tra môn Tiếng Anh. Nhằm giúp các em học sinh nắm kiến thức về dạng bài tập chuyển đổi này, Thư viện eLib trân trọng giới thiệu BST Cách biến đổi từ Although / Though sang Despite / In spite of. Đến với bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được các nguyên tắc chuyển câu từ Although / Though sang Despite / In spite of. Mời các em học sinh tham khảo và tải về làm tài liệu học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cách biến đổi từ Although / Though sang Despite / In spite of

Dưới đây là trích dẫn một phần tài liệu trong bộ sưu tậpCách biến đổi từ Although/ Though sang Despite/ In spite of. Mời các bạn học sinh tham khảo nhằm nắm được nguyên tắc chung khi thực hiện chuyển đổi từ Although/ Though sang Despite/ In spite of. 

Nguyên tắc về Cách biến đổi từ Although / Though sang Despite / In spite of cần nhớ là:

Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ ( danh từ hoặc verbing)
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.
2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
- Đem tính từ đặt trước danh từ, bỏ to be
Although the rain is heavy,.......
=> Despite / in spite of the heavy rain, ......
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
- Đổi đại từ thành sỡ hữu, đổi tính từ thành danh từ, bỏ be
Although He was sick,........
=> Despite / in spite of his sickness,.......
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ
- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ
Although He behaved impolitely,.....
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,.........
5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ
- Thì bỏ there be
Although there was an accident ,.....
=> Despite / in spite of an accident,......
6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết
ð Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước.
Although it was rainy, .....
=> Despite / in spite of the rain, ……….
Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:
Foggy => fog ( sương mù )
Snowy => snow (tuyết)
Rainy => rain (mưa)
Stormy => storm ( bão)
7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + p.p ( câu bị động)
=> Đổi p.p thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau of
Although television was invented, .....
=> Despite / in spite of the invention oftelevision, ……….
8 ) Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp dễ nhất: thêm the fact that trước mệnh đề.
Phương pháp này áp dụng được cho mọi câu mà không cần phân tích xem nó thuộc mẫu này, tuy nhiên phương pháp này không được khuyến khích sử dụng vì suy cho cùng những biến đổi trên đây là rèn luyện cho các em cách sử dụng các cấu trúc câu, do đó nếu câu nào cũng thêm the fact that rồi viết lại hết thì các em sẽ không nâng cao được trình độ. Phương pháp này chỉ áp dụng khi gặp câu quá phức tạp mà không có cách nào biến đổi. Một trường hợp khác mà các em có thể sử dụng nữa là: trong lúc đi thi gặp câu khó mà mình quên cách biển đổi.
Although he behaved impolitely,.....
=> Despite / in spite of the fact that he behaved impolitely,.....

Ngoài ra, các em học sinh còn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về cách chuyển đổi câu trong bộ sưu tập Cách biến đổi từ Although/ Though sang Despite/ In spite of. Bên cạnh đó, các bạn có thể đăng nhập và tải về làm tài liệu phục vụ cho việc học của mình. Chúc bạn học tập tốt!
 

Đồng bộ tài khoản