Cách dùng Although, Even though, In spite of và Despite

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.544
lượt xem
20
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cách dùng Although, Even though, In spite of và Despite

Mô tả BST Cách dùng Although, Even though, In spite of và Despite

Trong tiếng Anh, In spite of/ despite/ although đều được sử dụng để diễn tả sự tương phản, đối lập. Tuy nhiên, giữa chúng lại có sự khác biệt về cấu trúc và cách dùng. Mời các bạn học sinh tham khảo bộ sưu tập Cách dùng Although, Even though, In spite of và Despite để nắm được cách dùng các liên từ In spite of/ despite/ although như thế nào? Đây cũng là các dạng bài tập thường gặp trong chương trình học phổ thông, trong các đề kiểm tra và thi cử. Chính vì thế, nắm vững các dùng của In spite of/ despite/ although sẽ giúp bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh. Mời các em tham khảo và download về làm tài liệu học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cách dùng Although, Even though, In spite of và Despite

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu trong bộ sưu tập Cách dùng In spite of / Despite / Although. Mời các bạn học sinh tham khảo nhằm nắm vũng cách sử dụng của In spite of / despite / although. Từ đó, làm tốt các bài tập trong chương trình học phổ thông, các bài tập trong các đề kiểm tra và thi cử.

Cách dùng Although, Even though, In spite of và Despite trong tiếng Anh cần ghi nhớ: 

In spite of / despite / although đều được sử dụng để diễn tả sự tương phản, đối lập, tuy nhiên lại có sự khác biệt về cấu trúc giữa chúng.

Cách dùng In spite of / despite
Sau in spite of và despite chúng ta sử dụng một danh từ hoặc một đại từ
- We enjoyed our camping holiday in spite of the rain. (Chúng tôi vui vẻ cắm trại mặc dù trời mưa).
- Despite the pain in his leg he completed the marathon. (Cho dù vết thương ở chân, cậu ấy vẫn cố gắng hoàn thành phần chạy marathon).
- Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job. (Cho dù có đủ những phẩm chất cần thiết, họ cũng không nhận tôi vào làm việc).
Nhớ rằng danh động từ chính là dạng danh từ của động từ,
Sự khác nhau giữa in spite of và despite là “of”

Cách dùng Although
Sau although chúng ta sử dụng một chủ ngữ và một động từ
- We enjoyed our camping holiday although it rained every day.(Chúng tôi vui vẻ cắm trại cho dù ngày nào trời cũng mưa.)
- Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.(Cho dù học chăm nhưng cậu ấy vẫn không thể qua nổi kỳ thi,)
- The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.(Kỳ nghỉ rất tuyệt cho dù khách sạn không được tốt lắm).
Chúng ta có thể sử dụng in spite of và despite với với một mệnh đề bao gồm cả chủ ngữ và vị ngữ nếu như sử dụng “the fact that”.
- In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
- Despite the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
(Cho dù học tập chăm chỉ, cậu ấy vẫn chưa qua nổi kỳ thi.)

Cách dùng Even though
Even though có sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although
- We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money.(Chúng tôi vẫn mua nhà cho dù chúng tôi thực sự không có đủ tiền.)
- You keep making that stupid noise even though I’ve asked you to stop three times. (Cậu vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh ngu ngốc cho dù tôi đã nhắc nhở cậu ba lần rồi.)
Giống như although, even though cũng được theo sau bởi một mềnh đề gồm chủ ngữ và động từ.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpCách dùng In spite of / Despite / Although. Bao gồm nhiều tài liệu gồm: Cách dùng của In spite of và Despite, Phân biệt In spite of và Despite, Lý thuyết về Even though và Although, ... Mời các bạn học sinh tải về làm tài liệu tham khảo. 

Đồng bộ tài khoản