Cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
180
lượt xem
7
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh

Mô tả BST Cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học Tiếng Anh. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A. Hãy xem các ví dụ:
What is the longest river in the world?
Dòng sông nào dài nhất thế giới?
What was the most enjoyable holiday you’ve ever had?
Kỳ nghỉ nào của bạn thú vị nhất?
Longest và most enjoyable là dạng so sánh tuyệt đối. (superlative forms)


B. Ta dùng -est hoặc most... để tạo nên dạng so sánh tuyệt đối. Nói chung,ta dùng -est cho những tính từ ngắn và most... với những tính từ dài. (Sử dụng quy tắc tương tự như khi tạo dạng thức so sánh - xem UNIT 104):
long - longesthot – hottest
easy - easiest hard - hardest
nhưng
most famous most boring
most difficult most expensive
Những tính từ sau là bất quy tắc:
good – best
bad – worst
far – furthest


C. Ta thường dùng the trước dạng so sánh tuyệt đối (the longest/the most famous .v.v.).
Yesterday was the hottest day of year.
Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm.
That film was really boring. It was the most boring film I’ve ever seen.
Cuốn phim thật dở. Đó là cuốn phim dở nhất tôi từng xem.
She is really nice person - one of the nicest people I know.
Cô ấy thật là người tử tế - một trong những người tử tế nhất tôi từng biết.
Why does he always cometo see me at the worst possible moment?
Sao anh ta luôn đến thăm tôi vào những lúc tồi tệ nhất vậy?
Hãy so sánh:
This hotel is the cheapest in town. (so sánh tuyệt đối - superlative)
Đây là khách sạn bình dân nhất trong thị trấn.
This hotel is cheaper than all the others in town. (so sánh hơn - comparative)
Khách sạn này rẻ hơn tất cả các khách sạn khác trong thị trấn.

 

D. Oldest và eldest:
So sánh tuyệt đối của old là oldest:
That church is the oldest building in the town. (không nói 'the eldest')
Ta dùng eldest (hoặc oldest) khi nói tới những thành viên trong gia đình:
My eldest son is 13 years old (hay My oldest son...)
Con trai đầu của tôi năm nay 13 tuổi.
Are you the eldest in your family? (hay ...the oldest...)
Anh là người con lớn nhất trong gia đình phải không?
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh!
Đồng bộ tài khoản