Cách giải nhanh dạng toán khó trong Vật lý hạt nhân

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
206
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cách giải nhanh dạng toán khó trong Vật lý hạt nhân

Mô tả BST Cách giải nhanh dạng toán khó trong Vật lý hạt nhân

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Cách giải nhanh dạng toán khó trong Vật lý hạt nhân dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cách giải nhanh dạng toán khó trong Vật lý hạt nhân

Bộ sưu tập Cách giải nhanh dạng toán khó trong Vật lý hạt nhân là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Hạt nhân , có A nuclon; Z prôtôn; N = (A – Z) nơtrôn.
Số hạt nhân, khối lượng của chất phóng xạ còn lại sau thời gian t:
N = N0 = N0 e-t; m(t) = m0 = m0e-t.
Số hạt nhân mới được tạo thành (bằng số hạt nhân bị phân rã) sau thời gian t:
N’ = N0 – N = N0 (1 – ) = N0(1 – e-t).
Khối lượng chất mới được tạo thành sau thời gian t: m’ = m0 (1 – ) = m0 (1 – e-t).
Độ phóng xạ: H = N = N0 e-t = H0 e-t = H0 .
Với: là hằng số phóng xạ; T là chu kì bán rã.
Số hạt nhân trong m gam chất đơn nguyên tử
Năng lượng nghĩ: W0 = m0c2.
Khối lượng động: m = . Động lượng tương đối tính: p = .
Năng lượng toàn phần của vật có khối lượng tương đối tính m: W = mc2
Động năng của vật khối lượng nghĩ m0 chuyển động với vận tốc v:
Wđ = mc2 – m0c2 = m0c2 .
Với phôtôn:  = = mphc2  mph = ; m0ph = mph = 0 vì phôtôn chuyển động với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng hay nói cách khác không có phôtôn đứng yên.
Độ hụt khối của hạt nhân: m = Zmp + (A – Z)mn – mhn.
Năng lượng liên kết: Wlk = mc2. Năng lượng liên kết riêng
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: X1 + X2, X3 + X4.
Bảo toàn số nuclôn: A1 + A2 = A3 + A4. Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4.
Bảo toàn động lượng: m1 + m2 = m3 + m4 .
Bảo toàn năng lượng: (m1 + m2)c2 + m1v + m2v = (m3 + m4)c2 + m3v + m4v .
Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào trong phản ứng hạt nhân:
W = (m1 + m2 – m3 – m4)c2 = W3 + W4 – W1 – W2 = A3 + A4 – A1 – A2
Các số liệu và đơn vị thường sử dụng trong vật lí hạt nhân:
Số Avôgađrô: NA = 6,022.1023mol-1.
Đơn vị năng lượng: 1 eV = 1,6.10-19 J; 1 MeV = 106 eV = 1,6.10-13 J.
Đơn vị khối lượng nguyên tử: 1u = 1,66055.10-27 kg = 931,5 MeV/c2.
Điện tích nguyên tố: e = 1,6.10-19 C.
Khối lượng prôtôn: mp = 1,0073 u. Khối lượng nơtrôn: mn = 1,0087 u.
Khối lượng electron: me = 9,1.10-31 kg = 0,0005 u. 

ELib mong BST Cách giải nhanh dạng toán khó trong Vật lý hạt nhân sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản