Cách nhận biết loại từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
76
lượt xem
2
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cách nhận biết loại từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Cách nhận biết loại từ trong tiếng Anh

Bộ sưu tập Cách nhận biết loại từ trong tiếng Anh sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cách nhận biết loại từ trong tiếng Anh

Đây là một phần trích dẫn trong BST Cách nhận biết loại từ trong tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo:

“Nhận biết từ loại dựa vào vị trí của từ đang đứng là một trong những phương pháp hay giúp đem lại nền tảng ngữ pháp vững chắc cho những bạn muốn sử dụng thành thạo từ loại trong Tiếng Anh.”
I. Danh từ ( Nouns)
Danh từ thường đứng ở các vị trí sau:
1. Chủ ngữ:
Example: Spaghetti is my favorite food.
2. Sau tính từ: my, your, good, kind….
Example: She is a kind girl.
3. Làm tân ngữ ( đứng sau Động từ ):
Example: I like meat.
4. Sau các mạo từ: a, an, the, this, each, every…
Example: Every student tries to get good mark.
5. Sau giới từ: in, on, at, of, about…
Example: She is fond of action film.
II. Động từ ( Verb)
Vị trí của động từ rất dễ nhận biết vì nó thường chỉ đứng sau chủ ngữ (chú ý những câu ghép)
Example: My mother prepared our dinner
III. Tính từ ( Adjective)
Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:
1. Trước Danh từ:
Example: She is a lovely girl.
2. Sau động từ nối ( Linking verb – seem, stay, remain…)
Example: He remains positive despite difficulties.
3. Trong cấu trúc: S + be + too + adj + (for sb) + to do st.
Example: She is too thin to wear this shirt.
4. Trong cấu trúc: S + be + adj + enough+ (for sb) + to do st.
Example: This cake isn’t soft enough to eat.
5. Trong cấu trúc: S + be + so + adj + that + S + V.
Example: This exercise is so difficult that students can’t do it.
6. Dưới dạng so sánh.
Example: This house is more expensive than that one.
7. Trong câu cảm thán.
Example: How cute this baby is!
BST Cách nhận biết loại từ trong tiếng Anh là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng.

Đồng bộ tài khoản