Cách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
383
lượt xem
4
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh

Mô tả BST Cách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Cách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng hướng dẫn cách viết lại câu tường thuật và cách sử dụng câu tường thuật trong tiếng Anh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuCách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh - Cách dùng trong bộ sưu tập Cách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh:

Cách dùng câu tường thuật tiếng Anh

Chúng ta sử dụng câu tường thuật khi ta nói hoặc kể lại những gì người khác nói, suy nghĩ hoặc tin tưởng.
• He says he wants it.
Anh ta nói là anh ta muốn nó.
• We think you are right.
Chúng tôi nghĩ bạn đúng.
• I believe he loves her.
Tôi tin rằng anh ấy thích cô ấy.
• Yesterday you said you didn't like it but now you do!
Hôm qua bạn nói là không thích nó nhưng bây giờ lại thích!
• She told me he had asked her to marry him.
Cô ấy đã kể với tôi rằng anh ta đã cầu hôn cô ấy.
• I told you she was ill.
Tôi đã nói với bạn là cô ấy bị ốm.
• We thought she was in Australia.
Chúng tôi đã nghĩ là cô ấy ở Úc.
Khi chúng ta tường thuật hoặc kể lại sự việc ở hiện tại, tương lai hoặc hiện tại hoàn thành thì ta không cần thay đổi thì của mệnh đề tường thuật.
• He thinks he loves her.
Tôi nghĩ là anh ấy yêu cô ấy.
• I'll tell her you are coming.
Tôi sẽ báo cho cô ấy là cậu đang đến.
• He has said he'll do it.
Anh ta đã nói là anh ta sẽ làm việc đó.
Khi chúng ta tường thuật lại lời của ai đó trong quá khứ, mệnh đề tường thuật thường được lùi về một thì.
• "You look very nice."
=> I told him he looked very nice.
(Tôi đã nói với anh ta là anh ta nhìn thật khá.)
• "He's working in Siberia now."
=> She told me he was working in Siberia.
(Cô ấy đã nói với tôi là anh ta đang làm việc ở Siberia.)
• "Polly has bought a new car."
=> She said Polly had bought a new car.
(Cô ấy đã nói là Polly đã mua một chiếc xe mới.)
• "Jo can't come for the weekend."
=> She said Jo couldn't come for the weekend.
(Cô ấy đã nói là Jo không thể đến vào cuối tuần.)
• "Paul called and left a message."
=> He told me Paul had called and had left me a message.
(Anh ấy đã nói với tôi là Paul đã gọi điện và có để lại tin nhắn.)
• "I'll give you a hand."
=> He said he would give me a hand.
(Anh ấy đã nói là sẽ giúp tôi.)
Tuy nhiên khi chúng ta tường thuật lại sự việc được nói trong quá khứ nhưng vẫn còn đúng ở hiện tại thì không bắt buộc phải lùi thì. Việc lùi hay không lùi thì là tùy vào người tường thuật.
• "The train doesn't stop here."
=> He said the train doesn't stop here.
=> He said the train didn't stop here.
• "I like Sarah."
=> She said she likes Sarah.
=> She said she liked Sarah.
Khi tường thuật lại những gì đã được nói, đôi khi chúng ta phải thay đổi một số từ hoặc cụm từ trong câu.
Chúng ta phải thay đổi đại từ nếu chúng ta tường thuật lời của người khác.
• "I don't want to go."
=> I said I didn't want to go.
(Tôi đã nói là tôi không muốn đi.)
=> Bill said he didn't want to go.
(Bill đã nói là anh ấy không muốn đi.)
Chúng ta phải thay đổi từ liên quan đến 'here' và 'now' nếu chúng ta tường thuật những gì được nói ở một thời điểm hoặc địa điểm khác.
• "I'll be there at ten tomorrow."
=> He said he would be there at ten tomorrow. (Nếu câu trên được tường thuật trong ngày.)
(Anh ấy nói anh ấy sẽ tới đó vào 10 giờ ngày mai.)
=> He said he would be there at ten today. (Nếu câu trên được tường thuật vào ngày hôm sau.)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Cách viết lại câu tường thuật trong tiếng Anh.

Đồng bộ tài khoản