Câu ghép trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
346
lượt xem
8
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu ghép trong tiếng Anh

Mô tả BST Câu ghép trong tiếng Anh

Bộ sưu tập dưới đây sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các kiến thức về Câu ghép trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu ghép trong tiếng Anh

Bộ sưu tập Câu ghép trong tiếng Anh là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

Để thành lập câu ghép trong tiếng Anh ta dùng các liên từ để nối hai câu đơn lại với nhau. Các liên từ đó có thể là anh, or, nor, but, yet, so, for, not only... but also (...)
Cách thành lập của một câu ghép
- Khi ta nối hai hay nhiều câu đơn lại với nhau, ta sẽ có được câu ghép
Ví dụ:
Tom phoned. He left a message. à Tom phoned and left a message.
Tom đã gọi điện về để lại lời nhắn.
- Ta dùng liên từ để nối những câu này lại với nhau.
- Liên từ được dùng để thành lập nên câu ghép là: and (và), and then (và sau đó), but(nhưng), for (vì), nor (cũng không), or (hay), so (nên), yet (nhưng); either ... or;neither ... nor ...; not only ... but ... (also/as well/too).
- Thường thì trước and sẽ không có dấu phẩy, nhưng những liên từ còn lại thì vẫn có dấu phẩy.
Ví dụ:
He washed the car and polished it. (không có dấu phẩy trước and)
He washed the car, but didn't polish it. (có dấu phẩy trước but)
- Thứ tự của các từ trong câu ghép vẫn tuân theo thứ tự cơ bản của các từ trong một câu.
Subject verb object conjunction subject verb complement
Jimmy fell off his bike, but (he) was unhurt.
- Khi chủ ngữ của các mệnh đề trong câu ghép là giống nhau thì ta không cần lặp lại chủ ngữ, nhưng nếu chủ ngữ trong các mệnh đề là khác nhau thì ta phải lặp lại.
Ví dụ:
Cùng chủ ngữ: Tom phoned. He left a message. à Tom phoned and (he) left a message.
Khác chủ ngữ: Tom phoned. Frank answered. à Tom phoned and Frank answered.
- Nếu từ nối trong câu ghép là so thì ta phải lặp lại chủ ngữ.
Ví dụ:
He couldn't find his pen, so he wrote in pencil.
Anh ấy không thể tìm được viết của mình nên anh ấy đã viết bằng viết chì.
- Nếu từ nối giữa các mệnh đề trong câu ghép là for thì ta cũng phải lặp lại chủ ngữ. Forthường được dùng trong văn viết và nó không thể đứng đầu câu được.
Ví dụ:
We rarely stay at hotels, for we can't afford it.
Chúng tôi hiếm khi nghỉ lại ở khách sạn vì chúng tôi không đủ tiền cho việc đó.

Thư viện eLib mong BST Câu ghép trong tiếng Anh sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.

Đồng bộ tài khoản