Câu hỏi ôn tập HKI môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 3 tài liệu

0
51
lượt xem
4
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi ôn tập HKI môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Câu hỏi ôn tập HKI môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Câu hỏi ôn tập HKI môn Tin học 8 năm 2012 - 2013. Gồm các tài liệu được sưu tầm và tuyển chọn từ quý thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường uy tín trong cả nước. Chúng tôi tin rằng những tài liệu trong BST này sẽ giúp các bạn ngày càng tiến bộ hơn trong việc học môn Tin học lớp 8.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi ôn tập HKI môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Câu hỏi ôn tập HKI môn Tin học 8 năm 2012 - 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Để đếm xem có bao nhiêu số chẳn nhỏ hơn hay bằng n ; em chọn đoạn lệnh S:=0;và:
A. for i:=1 to n do if ( i mod 2)=1 then S:=S + i;
B. for i:=1 to n do if ( i mod 2)< >0 then S:=S + 1;
C. for i:=1 to n do if ( i mod 2)=0 then S:=S + i
D. for i:=1 to n do if ( i mod 2) =0 then S:=S + 1;
Câu 2: Đoạn lệnh sau đây :
So : = 1;
While So < 10 do
begin
writeln(So);
So : = So + 1;
End;
sẽ cho kết quả gì ?
A. Không in ra gì cả.
B. In ra các số từ 1 đến 10, mỗi số viết trên một dòng; ;
C. In ra vô hạn các số 1, mỗi số viết trên một dòng;
D. In ra các số từ 1 đến 9, mỗi số viết trên một dòng;
Câu 3: Thực hiện đoạn lệnh sau, x nhận giá trị bao nhiêu:
x:=7; if x mod 3 = 2 then x:= x +1;
A. x=8 B. x=7 C. x=0 D. x=1

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Câu hỏi ôn tập HKI môn Tin học 8 năm 2012 - 2013!
Đồng bộ tài khoản