Câu hỏi ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2013 - 2014

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
85
lượt xem
11
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2013 - 2014

Mô tả BST Câu hỏi ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2013 - 2014

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Câu hỏi ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2013 - 2014 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tin học lớp 8 ở trường phổ thông trở nên chất lượng và hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay và chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2013 - 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Câu hỏi ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2013 - 2014:

Câu 1: Để đếm xem có bao nhiêu số chẳn nhỏ hơn hay bằng n ; em chọn đoạn lệnh S:=0; và:
A. for i:=1 to n do if ( i mod 2)=1 then S:=S + i;
B. for i:=1 to n do if ( i mod 2)< >0 then S:=S + 1;
C. for i:=1 to n do if ( i mod 2)=0 then S:=S + i
D. for i:=1 to n do if ( i mod 2) =0 then S:=S + 1;
Câu 2: Đoạn lệnh sau đây :
So : = 1;
While So < 10 do
begin
writeln(So);
So : = So + 1;
End;
sẽ cho kết quả gì ?
A. Không in ra gì cả.
B. In ra các số từ 1 đến 10, mỗi số viết trên một dòng; ;
C. In ra vô hạn các số 1, mỗi số viết trên một dòng;
D. In ra các số từ 1 đến 9, mỗi số viết trên một dòng;
Câu 3: Thực hiện đoạn lệnh sau, x nhận giá trị bao nhiêu:
x:=7; if x mod 3 = 2 then x:= x +1;
A. x=8 B. x=7 C. x=0 D. x=10
Câu 4: Câu lệnh lặp while…do có dạng đúng là:
A. While <điều kiện> do <câu lệnh>;
B. While <điều kiện> <câu lệnh> do;
C. While <câu lệnh> do <điều kiện>;
D. While <điều kiện> do; <câu lệnh>;
Câu 5: Trong câu lệnh lặp :
For i : = 1 to 10 do begin … end ;
câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần ? (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện ?)
A. 1 lần. B. 2 lần. C. 10 lần. D. Không lần nào.

Nhanh tay, tải miễn phí Câu hỏi ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2013 - 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản