Câu hỏi ôn tập học kì I Hóa 12

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 5 tài liệu

0
98
lượt xem
8
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi ôn tập học kì I Hóa 12

Mô tả BST Câu hỏi ôn tập học kì I Hóa 12

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Câu hỏi ôn tập học kì I Hóa 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi ôn tập học kì I Hóa 12

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Câu hỏi ôn tập học kì I Hóa 12 của thư viện eLib dưới đây:

1.1. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO , n ≥ 2. B. CnH2nO2 , n ≥ 2. C. CnH2nO2 , n ≥ 1 . D. CnH2n+2O , n ≥2.
1.2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?
A. Hai. B. Ba. C. Bốn. D. Năm.
1.3. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 và C2H4O2 là?
A. 1, 2 B. 2,1 C.3,2 D.2,3
1.4. Hợp chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Số đồng phân tác dụng đựoc với NaOH mà không tác dụng đựoc với Na là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
1.5. Chaát naøo sau ñaây khoâng phaûi laø este ?
A. CH3CH2COOCH3. B. CH3COOCH2CH3. C. CH3CH2COCH3. D. HCOOCH2CH2CH3.
1,6. Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng đựoc với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với natri. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2COOH. B. CH3COOCH3. C. HCOOCH3. D. OHCCH2OH.
1.7. Hợp chất CH3OOCCH2CH3 có tên gọi là:
A. etyl axetat. B. metyl proionic. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
1.8. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu đựợc 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp được Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. metyl propionat. B. propyl fomiat. C. ancol etylic. D. etyl axetat.
1.9. Một este có công thức phân tử là C4H8O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là:
A. C3H7COOH. B. CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3.
 

Hy vọng rằng BST Câu hỏi ôn tập học kì I Hóa 12 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản