Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 42 tài liệu

0
1.355
lượt xem
36
download
Xem 42 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

Mô tả BST Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

Đây là một đoạn trích hay trong BST Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1 : Dãy chất nào sau đây đều là axit:
• A. KOH ; NaOH ; Ca(OH)2 ; Ba(OH)2
• B. K2O ; Na2O ; CaO ; BaO
• C. KHCO3 ; NaHCO3 ; Ca(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2
• D. HCl ; H2SO4 ; H2S ; HNO3
Câu 2 : Để xác định trong thành phần của axit clohiđric có nguyên tố hiđro, người ta tiến hành thí nghiệm cho axit clohiđric tác dụng với:
• A. các kim loại như Cu, Ag, Au.
• B. các kim loại như Fe, Zn, Al.
• C. các phi kim như O2 ; N2 ; Cl2.
• D. các phi kim như S, P , C.
Câu 3 : Cho các oxit axit sau: CO2 ; SO3 ; N2O5 ; P2O5 . Dãy axit tương ứng với các oxit axit trên là:
• A. H2CO3 ; H2SO4 ; HNO3 ; H3PO4
• B. H2CO3 ; H2SO3 ; HNO3 ; H3PO4
• C. H2CO3 ; H2SO4 ; HNO2 ; H3PO4
• D. H2SO3 ; H2SiO3 ; HNO3 ; H3PO4
Câu 4 : Để phân biệt dung dịch H2SO4 với dung dịch HCl người ta có thể sử dụng hoá chất nào sau đây:
• A. NaCl
• B. KCl
• C. BaCl2
• D. K2SO4
Câu 5 : Axit nào sau đây không tan trong nước ?
• A. H2SiO3.
• B. H2SO4.
• C. H2SO3.
• D. HCl.
Câu 6 : Dung dịch axit HCl tác dụng với dãy những kim loại nào giải phóng khí hiđro?
• A. Na ; K ; Zn ; Au
• B. Na ; Fe ; Zn ; Cu.
• C. Na ; Fe ; Zn ; Al.
• D. Na ; Fe ; Ag ; Al.
Câu 7 : Dãy chất nào sau đây gồm tất cả các oxit tác dụng với nước để tạo ra axit
• A. SO2; SO3; N2O5 ; SiO2
• B. CO2; SO2; SO3; N2O5.
• C. CO2; SO2; SO3; MnO2.
• D. CO2; SO2; SO3; NO.
Câu 8 : Những khí nào dưới đây có thể làm khô bằng axit sunfuric đặc?
• A. SO2; SO3; NH3
• B. CO2; SO2; NH3
• C. O2; SO2 ; NH3
• D. CO2; SO2; O2
Câu 9 : Tính chất hóa học nào sau đây không phải là tính chất của axit sunfuric loãng ?
• A. Tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối và giải phóng khí sunfurơ
• B. Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước
• C. Tác dụng với nhiều kim loại tạo muối và giải phóng khí hidđro
• D. Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.
Câu 10 : Cho 10g dung dịch HCl 36,5% vào hỗn hợp bột nhôm và đồng, người ta thu được a gam khí H2. Giá trị của a là:
• A. 0,05
• B. 0,1
• C. 0.25
• D. 0.01
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản