Câu hỏi trắc nghiệm về axit

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
170
lượt xem
11
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi trắc nghiệm về axit

Mô tả BST Câu hỏi trắc nghiệm về axit

Nhằm giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo khi giảng dạy, các em học sinh tham khảo khi học tập, Thư viện Elib trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về axit. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều tài liệu hay, chất lượng từ các nguồn đáng tin cậy và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp cho quá trình tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi trắc nghiệm về axit

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về axit:

Câu 1 : Dãy chất nào sau đây đều là axit:
• A. KOH ; NaOH ; Ca(OH)2 ; Ba(OH)2
• B. K2O ; Na2O ; CaO ; BaO
• C. KHCO3 ; NaHCO3 ; Ca(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2
• D. HCl ; H2SO4 ; H2S ; HNO3
Câu 2 : Để xác định trong thành phần của axit clohiđric có nguyên tố hiđro, người ta tiến hành thí nghiệm cho axit clohiđric tác dụng với:
• A. các kim loại như Cu, Ag, Au.
• B. các kim loại như Fe, Zn, Al.
• C. các phi kim như O2 ; N2 ; Cl2.
• D. các phi kim như S, P , C.
Câu 3 : Cho các oxit axit sau: CO2 ; SO3 ; N2O5 ; P2O5 . Dãy axit tương ứng với các oxit axit trên là:
• A. H2CO3 ; H2SO4 ; HNO3 ; H3PO4
• B. H2CO3 ; H2SO3 ; HNO3 ; H3PO4
• C. H2CO3 ; H2SO4 ; HNO2 ; H3PO4
• D. H2SO3 ; H2SiO3 ; HNO3 ; H3PO4
Câu 4 : Để phân biệt dung dịch H2SO4 với dung dịch HCl người ta có thể sử dụng hoá chất nào sau đây:
• A. NaCl
• B. KCl
• C. BaCl2
• D. K2SO4
Câu 5 : Axit nào sau đây không tan trong nước ?
• A. H2SiO3.
• B. H2SO4.
• C. H2SO3.
• D. HCl.
Câu 6 : Dung dịch axit HCl tác dụng với dãy những kim loại nào giải phóng khí hiđro?
• A. Na ; K ; Zn ; Au
• B. Na ; Fe ; Zn ; Cu.
• C. Na ; Fe ; Zn ; Al.
• D. Na ; Fe ; Ag ; Al.
Câu 7 : Dãy chất nào sau đây gồm tất cả các oxit tác dụng với nước để tạo ra axit
• A. SO2; SO3; N2O5 ; SiO2
• B. CO2; SO2; SO3; N2O5.
• C. CO2; SO2; SO3; MnO2.
• D. CO2; SO2; SO3; NO.
Câu 8 : Những khí nào dưới đây có thể làm khô bằng axit sunfuric đặc?
• A. SO2; SO3; NH3
• B. CO2; SO2; NH3
• C. O2; SO2 ; NH3
• D. CO2; SO2; O2
Câu 9 : Tính chất hóa học nào sau đây không phải là tính chất của axit sunfuric loãng ?
• A. Tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối và giải phóng khí sunfurơ
• B. Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước
• C. Tác dụng với nhiều kim loại tạo muối và giải phóng khí hidđro
• D. Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.
Câu 10 : Cho 10g dung dịch HCl 36,5% vào hỗn hợp bột nhôm và đồng, người ta thu được a gam khí H2. Giá trị của a là:
• A. 0,05
• B. 0,1
• C. 0.25
• D. 0.01

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về axit. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản