Câu hỏi trắc nghiệm về bazơ

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
204
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi trắc nghiệm về bazơ

Mô tả BST Câu hỏi trắc nghiệm về bazơ

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về bazơ đến quý thầy cô giáo và các em học sinh. Bao gồm các tài liệu hữu ích cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh trong trường phổ thông. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi trắc nghiệm về bazơ

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về bazơ:

Câu 1 : Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:
• A. Trung tính
• B. Bazơ
• C. Axít
• D. Lưỡng tính
Câu 2 : Cặp chất không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau):
• A. CuSO4 và KOH
• B. CuSO4 và NaCl
• C. MgCl2 v à Ba(NO3)2
• D. AlCl3 v à Mg(NO3)2
Câu 3 : Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):
• A. KOH v à NaCl
• B. KOH và HCl
• C. KOH v à MgCl2
• D. KOH và Al(OH)3
Câu 4 : Dùng dung dịch KOH phân biệt được hai muối :
• A. NaCl v à MgCl2
• B. NaCl v à BaCl2
• C. Na2SO4 v à Na2CO3
• D. NaNO3 v à Li2CO3
Câu 5 : Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:
• A. Màu xanh vẫn không thay đổi.
• B.Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn
• C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ
• D. Màu xanh đậm thêm dần
Câu 6: Nhóm các khí đều không phản ứng với dung dịch KOH ở điều kiện thường:
• A. CO2, N2O5, H2S
• B. CO2, SO2, SO3
• C. NO2, HCl, HBr
• D. CO, NO, N2O
Câu 7 : Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:
• A. Làm quỳ tím hoá xanh
• B. Làm quỳ tím hoá đỏ
• C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô
• D. Không làm đổi màu quỳ tím
Câu 8 : Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:
• A. 75g
• B. 150 g
• C. 225 g
• D. 300 g
Câu9 : Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng thu được muối BaSO3 không tan. Giá trị bằng số của V là:
• A. 0,896 lít
• B. 0,448 lít
• C. 8,960 lít
• D. 4,480 lít
Câu 10 : Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu đỏ có khối lượng là:
• A. 6,4 g
• B. 9,6 g
• C. 12,8 g
• D. 16 g
Câu 11 : Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:
• A. 17,645 g
• B. 16,475 g
• C. 17,475 g
• D. 18,645 g
Câu 12 : Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dung dịch CuSO4 16%. Khối lượng kết tủa thu được là:
• A. 9,8 g
• B. 14,7 g
• C. 19,6 g
• D. 29,4 g
Câu 13 : Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:
• A. 16,05g
• B. 32,10g
• C. 48,15g
• D. 72,25g
Câu 14 : Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:
• A. 2,24 lít
• B. 4,48 lít
• C. 3,36 lít
• D. 6,72 lít
Câu 15 : Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:
• A. 400 ml
• B. 350 ml
• C. 300 ml
• D. 250 ml
Câu 16 : Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol H3PO4. Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O. Giá trị của a là:
• A. 0,3 mol
• B. 0,4 mol
• C. 0,6 mol
• D. 0,9 mol
Câu 17 : Cho 200g dung dịch KOH 8,4% hoà tan 14,2g P2O5. Sản phẩm thu được sau phản ứng chứa các chất tan là:
• A. K3PO4 và K2HPO4
• B. KH2PO4 và K2HPO4
• C. K3PO4 và KOH
• D. K3PO4 và H3PO4
Câu 18 : Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200g dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ( a%) là:
• A. 1,825%
• B. 3,650%
• C. 18,25%
• D. 36,50%
Câu 19 : Cho 40g dung dịch Ba(OH)2 34,2% vào dung dịch Na2SO4 14,2% . Khối lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ phản ứng là:
• A. 100g
• B. 40g
• C. 60g
• D. 80g

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về bazơ. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản