Câu hỏi trắc nghiệm về oxit

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 tài liệu

0
236
lượt xem
17
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi trắc nghiệm về oxit

Mô tả BST Câu hỏi trắc nghiệm về oxit

Đến với bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về oxit, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu bổ ích cho công tác dạy và học của mình. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp trên elib.vn nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi trắc nghiệm về oxit

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về oxit:

Câu 1: Hãy chọn định nghĩa chính xác về oxit trong các phương án sau
A. Oxit là hợp chất của cá nguyên tố, trong đó ó một nguyên tố là oxi.
B. Oxit là hợp chất có chứa nguyên tố oxi.
C. Oxit là hợp chất của kim loại và oxi.
D. Oxit là hợp chất của phi kim với oxi.
E. Oxit là hợp chất của oxi và một nguyên tố khác.
Câu 2: Oxit bazơ có những tính chất hoá học sau?
A. Tác dụng với: Nước, oxit bazơ và bazơ.
B. Tác dụng với: Oxit axit, axit và oxit bazơ.
C. Tác dụng với: Nước, axit và oxit axit.
D. Tác dụng với: Nước, muối và axit.
Câu 3: Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm?
A. CuO B. ZnO C. CaO D. PbO
Câu 4: Oxit axit nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm?
A. SO2 B. SO3 C. N2O5 D. P2O5
Câu 5: Oxit nào sau đây lưỡng tính ?
A. CaO B. Al2O3 C. NiO D. BaO
Câu 6: Oxit nào sau đây là oxit trung tính?
A. CO B. N2O5 C. CO2 D. SO3

Câu 7: Dãy gồm các chất đều là oxit axit?
A. Al2O3, NO,SiO2 B. Mn2O7,NO, N2O5
C. P2O5, N2O5, SO2 D. SiO2, CO, P2O5
Câu 8: Dãy gồm các chất đều là oxit bazơ ?:
A. Al2O3, CaO, CuO B. CaO, Fe2O3, Mn2O7
C. SiO2, Fe2O3, CO D. ZnO, Mn2O7, Al2O3
Câu 9: Các chất là oxit lưỡng tính?
A.Mn2O7, NO B. Al2O3, ZnO
C. Al2O3, CO D. ZnO, Fe2O3
Câu 10: Các chất là oxit trung tính?
A. CaO, CO, SiO2 B. Mn2O7, CO, BaO
C. Mn2O7, NO, ZnO D. CO, NO

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Câu hỏi trắc nghiệm về oxit. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản