Câu hỏi trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

0
273
lượt xem
1
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Câu hỏi trong tiếng Anh

Mô tả BST Câu hỏi trong tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Câu hỏi trong tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho các em các kiến thức về cách đặt câu hỏi và cách dùng câu hỏi trong tiếng Anh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Câu hỏi trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Câu hỏi trong tiếng Anh dưới đây:

Cấu trúc và cách dùng câu hỏi trong tiếng Anh

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ 'to be' bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không có trợ động từ hoặc động từ 'to be' , ta phải dùng dạng thức 'do , does , did' như một trợ động từ để thay thế.
Sau các động từ hoặc trợ động từ đó, phải dùng động chính từ ở dạng nguyên thể không có to . Thời và thể của câu hỏi chỉ được chia bởi trợ động từ, chứ không phải động từ chính.
Câu hỏi Yes/ No
Sở dĩ ta gọi là như vậy vì khi trả lời, dùng Yes/No . Nhớ rằng khi trả lời:
- Yes + Positive verb
- No + Negative verb.

(không được trả lời theo kiểu câu tiếng Việt)
Isn`t Mary going to school today?
Was Mark sick yesterday?
Have you seen this movie before?
Will the committe decide on the proposal today?
Don`t you still want to use the telephone?
Did you go to class yesterday?
Doesn`t Ted like this picture?
Câu hỏi lấy thông tin (information question)
Đối với loại câu hỏi này, câu trả lời không thể đơn giản là yes hay no mà phải có thêm thông tin. Chúng thường dùng các từ nghi vấn, chia làm 3 loại sau:
Who hoặc What: câu hỏi chủ ngữ
Đây là câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động.
who/what + verb + (complement) + (modifier)
Something happened lastnight => What happened last night? Someone opened the door. => Who opened the door? Chú ý các câu sau đây là sai ngữ pháp:
• Who did open the door? (SAI)
• What did happen lastnight? (SAI)
Whom hoặc What: câu hỏi tân ngữ
Đây là các câu hỏi dùng khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động
Nhớ rằng trong tiếng Anh viết chính tắc bắt buộc phải dùng whom mặc dù trong tiếng Anh nói có thể dùng who thay cho whom trong mẫu câu trên.
• George bought something at the store. => What did George buy at the store?
• Ana knows someone from UK. => Whom does Ana know from UK?
When, Where, How và Why: Câu hỏi bổ ngữ
Dùng khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động.
• How did Maria get to school today?
• When did he move to London?
• Why did she leave so early?
• Where has Ted gone ?
• When will she come back?
• Chú ý tránh nhầm lẫn với các câu sai như ví dụ ở phần 8.2.1
Câu hỏi phức (embedded question)
Là câu hoặc câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word). Động từ ở mệnh đề thứ hai (mệnh đề nghi vấn) phải đi sau và chia theo chủ ngữ, không được đảo vị trí như ở câu hỏi độc lập.
S + V (phrase) + question word + S + V
• The authorities can`t figure out why the plane landed at the wrong airport.
• We haven`t assertained where the meeting will take place.
• Trong trường hợp câu hỏi phức là một câu hỏi, áp dụng mẫu câu sau:
auxiliary + S + V + question word + S + V
• Do you know where he went ?
• Could you tell me what time it is ?
Question word có thể là một từ, cũng có thể là một cụm từ như: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, what kind.

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng click vào bộ sưu tậpCâu hỏi trong tiếng Anh và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
 
 

Đồng bộ tài khoản