Cấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
2.941
lượt xem
106
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh

Bộ sưu tập Cấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh được thư viện eLib tổng hợp và giới thiệu dưới đây sẽ giúp các em ôn tập cấu trúc câu tương đương trong tiếng Anh, biết các dạng cấu trúc câu tương đương trong tiếng Anh, các ví dụ về cấu trúc câu tương đương trong tiếng Anh,.... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo. Chúc thầy cô và các em có những trải nghiệm thật thú vị.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập cùng tênCấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh dưới đây:

Cấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh cần nhớ:

1. S + be + adj + prep = S + V + adv

Eg: My students are very good at Mathematics.
-> My students study Mathematics well.

2. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

-> I remember to have a Maths test tomorrow
I don't forget to have a Maths test tomorrow.

3. It + be + adj = What + a + adj + N!

-> It was an interesting film.
What an interesting film.

4. S + V + adv = How + adj + S + be ...

-> She washes clothes quickly
How quick she is to wash clothes.

7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

8. S + V = S + be + ed-adj

9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

She have learned English for 5 years.
-> It take her 5 year to learn English.

10. S + be + too + adj + (for s.o) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

-> The water is too hot for Peter to drink.
The water is so hot that Peter can't drink

11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

14. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V

-> He speaks so soft that we can’t hear anything.
He does not speak soft

15. Because + clause = Because of + noun/gerund

Because she is absent her from school...
-> Because of her absence from school...
16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund

17. Although + clause = Despite + Nound/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

-> Nana often cried when she meets with difficulties.
Nana is used to crying when she meets with difficulties

Mời quý thầy cô và các em xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpCấu trúc câu tương đương trong viết lại câu tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.

Đồng bộ tài khoản