Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 9 tài liệu

0
490
lượt xem
27
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Đến với bộ sưu tập Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh dưới đây:

 

Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Người Anh thường đảo ngữ câu để nhấn mạnh. Có nhiều cách đảo ngữ khác nhau.
I. Đảo ngữ trạng từ chỉ nơi chốn hoặc phương hướng.
Trạng từ chỉ nơi chốn gồm có HERE và THERE, và nhóm chữ giới từ chỉ nơi chốn.
Ta đặt trang từ ( hoặc nhóm chữ chỉ nơi chốn ) đứng đầu câu, động từ đi trước chủ từ, và không dùng TRỢ ĐỘNG TỪ để đảo.
Thí dụ : - The bus comes here --> Here comes the bus.
- A frog sat on the grass. --> On the grass sat a frog.
- Thirteen candles are on the birthday cake On the birthday cake are thirteen candles.
II. Đảo ngữ câu điều kiện.
1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1.
Ta bỏ IF và đặt SHOULD đầu câu.
Thí dụ : - If you have difficulty finding a job, ask him for help.
--> Should you have difficulty finding a job, ask him for help.
2. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2. : Có 2 trường hợp :
a. Câu điều kiện với WERE.
Ta bỏ IF, đặt WERE đúng đầu câu.
Thí dụ : - If I were you, I would take the job.
--> Were I you, I would take the job.
b. Câu điều kiện với các động từ khác.
Ta bỏ IF, đặt WERE đứng đầu câu, động từ ở mệnh đề If trả về dạng "to infinitive"
Thí dụ : - If you worked for him, you would have the opportunity to promote.
--> Were you to work for him, you would have the opportunity to promote.
3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3.
Ta bỏ IF và đưa HAD ra đứng đầu câu.
Thí dụ : - If he had got up early, he would have caught the first train.
Had he got up early, he would have caught the first train.
III. Đảo ngữ mệnh đề trạng từ chỉ kết quả.
Ta đặt So + Adj ra đứng đầu câu rồi đến"to be" hoặc trợ động tư trước chủ từ.
Thí dụ : - He is so lazy that he always gets bad marks.
--> So lazy is he that he always gets bad marks.
- She looks so fat that everyone laughs at her.
--> So fat does she look that everyone laughs at her.
- She bought so many things that she couldn't bring all of them home.
--> So many things did she buy that she couldn't bring all of them home.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản