Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
356
lượt xem
35
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh trên eLib.vn. Bao gồm nhiều tài liệu về cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cấu trúc, cách dùng của câu điều kiện loại 2. Đồng thời, ứng dụng lý thuyết làm đúng các bài tập trong bộ sưu tập này. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuCấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh - Số 1 được lấy ra từ BST Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh:

Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh

Câu điều kiện loại 2
Cấu trúc

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ
- Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.
Lưu ý:
+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.
+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL) + COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

Cách sử dụng câu điều kiện loại 2

Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại. Điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.
Ví dụ:
- If I were a bird, I would be very happy.
(Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) <= tôi không thể là chim được
- If I had a million USD, I would buy that car.
(Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.) <= hiện tại tôi không có

Bài tập : Câu điều kiện loại 2

1) If you...........(to help) your grandma, I...........(to do) the shopping.

2) Andrew...........(to water) the flowers if he...........(to stay) at home.

3) If she...........(to have) 5 pounds more, she...........(to buy) herself this T-shirt.

4) If they...........(to offer) me the job, I...........(to take) it.

5) You...........(to have) summer holidays from June till August if you...........(to live) in the USA.

6) We...........(to sell) the bike for 20 Euros if Ron...........(to repair) it.

7) If you...........(to use) a pencil, the drawing...........(to be) perfect.

8) The children...........(to be) happy if he...........(to teach) them English.

9) If Ireen...........(to visit) us, we...........(to go) out tonight.

10) They...........(to come) again if he...........(to plan) a second stay.

Đáp án:

1) If you helped your grandma, I would do the shopping.

2) Andrew would water the flowers if he stayed at home.

3) If she had 5 pounds more, she would buy herself this T-shirt.

4) If they offered me the job, I would take it.

5) You would have summer holidays from June till August if you lived in the USA.

6) We would sell the bike for 20 Euros if Ron repaired it.

7) If you used a pencil, the drawing would be perfect.

8) The children would be happy if he taught them English.

9) If Ireen visited us, we would go out tonight.

10) They would come again if he planned a second stay.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 2 tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 

 

Đồng bộ tài khoản