Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.699
lượt xem
111
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu về lý thuyết và bài tập về câu điều kiện loại 3 trong bộ sưu tập Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cấu trúc, cách dùng câu điều kiện loại 3. Đồng thời làm đúng các bài tập về câu điều kiện loại 3 trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập cùng tênCấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc, cách dùng câu điều kiện loại 3. Đồng thời làm đúng các bài tập về câu điều kiện loại 3 trong các đề thi, đề kiểm tra.

Cấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh

1. Type 3 (Điều kiện loại 3): Past unreal conditional

- If I hadn’t been in a hurry, I wouldn’t have had an accident.
(I was in a hurry) (I had an accident)

* Chú ý rằng cũng có thể thể hiện một điều kiện không có thực mà không dùng if. Trong trườnghợp đó, trợ động từ had được đưa lên đầu câu, đứng trước chủ ngữ. Mệnh đềđiều kiện sẽ đứng trước mệnh đề chính.
Ex: - Had we known that you were there, we would have written you a letter.
- Had he studied harder for the test, he would have passed it.
Lưu ý: Câu điều kiện không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. Trong một số trường hợp đặc biệt, một vế của điều kiện là quá khứ nhưng vế còn lại có thểở hiện tại (do thời gian qui định).
Ex: - If she had caught the train, she would be here by now.
TYPE 3 IF CLAUSE (Mệnh đề If) MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

Past Perfect

S + had + V-ed/3
S + hadn’t + V-ed/3 S + would / could have + V-ed/3
S + wouldn’t / couldn’t have + V-ed/3
Would / Could + S + have + V-ed/3…?

Conditional sentences: type 3
Put the verbs in brackets into the correct tenses.
1 If I had known that you were in hospital I (visit) ……………………..you.
2.You would have seen my garden at its best if you (be) ………………………..here last week.
3 I shouldn't have believed it if I (not see)…………………… it with my own eyes.
4 If he had asked you, you (accept)?.............................................................................................................
5. If I (know) ……………………………..that you were coming I'd have baked a cake.
6. If I (had) ……………………….a map I would have been all right.
7. The hens (not get)…………………………. into the house if you had shut the door.
8. If he had known that the river was dangerous he (not try)………………………… to swim across it.
9. If you (speak)……………………….. more slowly he might have understood you.
10. If he had known the whole story he (not be) ………………………..so angry.
11. If she had listened to my directions she (not turn) ………………………….down the wrong street.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpCấu trúc và bài tập câu điều kiện loại 3 tiếng Anh. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập và thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản