Cấu trúc và bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
850
lượt xem
54
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc và bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc và bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tổng hợp nhiều dạng bài tập điển hình về Cấu trúc và bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh cho các bạn học sinh tham khảo. Bộ sưu tập này gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc và bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Đây là một phần trích dẫn trong BST Cấu trúc và bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo:
 

1. Cấu trúc:

Đây là thì vừa mang nghĩa là hành động hoàn tất (Hoàn thành) vừa chỉ sự liên tục của hành động (Tiếp diễn) nên cấu trúc của nó sẽ là kết hợp giữa cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành và cấu trúc của thì tiếp diễn.

Have / Has + Been + Ving

Has: Dùng với chủ ngữ là She, He, It, Danh từ số ít và danh từ không đếm được.
Have: Dùng với chủ ngữ là I, You, We, They, Danh từ ở số nhiều.

Chúng ta để ý thấy rằng, Have / Has + Been là phần của thì hiện tại hoàn thành (Be => Been) và Been + Ving là định dạng của thì tiếp diễn (Be =>been)
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có 3 câu cơ bản sau:

(+) S + has/have + been + Ving.

(–) S + has/have + not + been + Ving.

(?) Has/Have + S + been + Ving?

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.
Cách thêm ING cho động từ.

2. Bài tập
1)I have tried to learn English for year, but I haven't succeed yet.
2)Mary has been resting in the garden all day because she has been being ill.
3)She has been working so hard this week that she hasn't had time to go to the movies.
4)That book has lied on the table for weeks. Haven't you read it yet?
5)He hasn't been here since Christmas. I wonder where he has been living since then.
6)Jack has been going to Paris for a holiday. He never has been there.
7)Have you been sleeping so far? I have rung the bell for the last twenty minutes.
8)He has been writing a novel for two years, but he hasn't finished it yet.
9)Mary has lost her hat and she has been looking for it until now.
10)I have seen that film several times because I like it.


BST Cấu trúc và bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng. Cùng tham khảo bạn nhé!

Đồng bộ tài khoản