Cấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 11 tài liệu

0
1.846
lượt xem
167
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu về lý thuyết và bài tập thì quá khứ đơn thành bộ sưu tập Cấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết và biết làm bài tập ứng dụng về thì quá khứ đơn trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệuCấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh - Số 1 trong bộ sưu tập Cấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh dưới đây:

Bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh - Số 1

1. Hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài hội thoại sau:

Việt: Hello, Liz. How are you?
Liz: I’m a bit tired. And you?
Viet: Oh, fine, thanks. (1) ………………………………………………..day off yesterday?
Liz: Yes, I did. I had a day out with Kien.
Viet: (2) ……………………………………………………………………………………?
Liz. We went to Kien’s home village.
Viet: (3) ………………………………………………………………………….good time?
Liz: Yes, it was great.
Viet: (4) …………………………………………………………………………………..?
Liz: We went swimming and fishing.
Viet: (5) ………………………………………………………………………………….?
Liz: I came home at 8 pm.

2. Hãy cho 3 dạng thức còn lại của những động từ sau:
Ví dụ: 0. do does doing did
1. go
2. teach
3. take
4. stop
5. have
6. play
7. think
8. study
9. eat
10. lie

3. Hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi:
My name is John, and this is my story. Last year just before Christmas my family and our cousin and uncle and aunt decided to go to Perth for holiday. We went in two cars but when we were about halfway there my uncle wanted to turn round and come back. He said it was too far, and it was terribly hot too, one day it was 480C . Even at night it was really hot. Anyway, what we decided to do was to drive back about 160 km to a place where the train went through. Then we put both cars on the train and we all went to Peth by train. That was fun. It was a good train.
We had a good time in Perth but we had to cut our holiday short. You see, while we were there my grandmother (my mother’s mother) in Melbourne died. Most of us flew back but but my Dad and my uncle came on the train with the cars and then had to drive back to Melbourne from Port Pirie.
It was a really strange holiday because nothing went the way we planned it.
0. When did John’s family go to Perth?
A. before Christmas B. before Easter
C. before Thanksgiving D. before the New Year
1. Why did John’s uncle want to come back?
A. Because it was too hot B. Because it was too far
C. Because he was to tired. D. Both A and B.
2. In the end john’s family went to Perth…………………….
A. by train B. by coach C. by car D. by plane
3. Who died when John’s family were on holiday?
A. his mother’s father B. his mother’s mother
C. his father’s mother D. his father’s father
4. most of John family came back……………………
A. by train B. by ship C. by plane D. by car
5. Who in John’s family had to go by train and car to Melbourne?
A. his father B. his uncle
C. his parents D. his father and uncle

4. Hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau:
1. Hoa’s new skirt was white…………………red and yellow flower it.
2. Lien made a cushion ………………her own room.
3. Nam lives a long way ……………his grandparents’ house.
4. Liz helped me a lot… ……………my stamp collection.
5. Did you speak Mr. Robinson your vacation Dalat?
6. Lam tired the blue shirt but it didn’t fit.
7. There is a souvenir shop near the exist the zoo.

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpCấu trúc và bài tập thì quá khứ đơn tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề như: Cách dùng thì quá khứ đơn, bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và bài tập tự luận thì quá khứ đơn. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.

 

Đồng bộ tài khoản