Cấu trúc và bài tập thì tương lai gần tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.613
lượt xem
51
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc và bài tập thì tương lai gần tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc và bài tập thì tương lai gần tiếng Anh

Đến với bộ sưu tập Cấu trúc và bài tập thì tương lai gần tiếng Anh, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh trong trường phổ thông. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu về thì tương lai gần trong tiếng Anh như: cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết và bài tập ứng dụng thì tương lai gần trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc và bài tập thì tương lai gần tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpCấu trúc và bài tập thì tương lai gần tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững lý thuyết và cách làm các bài tập về thì tương lai gần.

I. Cấu trúc thì tương lai gần

1. To be:
S+be going to+be+adj/noun
Ex: She is going to be an actress soon
2. Verb:
S + be going to + V-infinitive
Ex: We are having a party this weekend
Chức năng
1. Diễn đạt một kế hoạch, dự định (intention, plan)
Ex:
- I have won $1,000. I am going to buya new TV.
- When are you going to goon holiday?
2. Diễn đạt một lời dự đoán dựa vào bằng chứng (evidence) ở hiện tại
Ex:
- The sky is very black. It is going to snow.
- I crashed the company car. My boss isn’t going to bevery happy!
3. Signal words:
Những evidence ở hiện tại.

II. Bài tập thì tương lai gần 

1. It (rain).
A. Is going to rain
B. Are going to
C. Rain
D. Raining
2. They (eat) stew.
A. Are going to eat
B. Will eat
C. Shall eat
D. Are eating
3. I (wear) blue shoes tonight.
A. Will wear
B. Shall wear
C. Are going to wear
4. We (not / help) you.
A. Do not help
B. Are not going to help
C. Will help
D. Help

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Cấu trúc và bài tập thì tương lai gần tiếng Anh

Đồng bộ tài khoản