Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 13 tài liệu

1
3.622
lượt xem
300
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Mô tả BST Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thành bộ sưu tập Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc viết lại của các câu tường thuật, câu bị động, câu so sánh, ... Đồng thời, biết cách viết lại các cấu trúc câu trong tiếng Anh thường gặp. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệuMột số cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh được lấy ra từ bộ sưu tập Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh dưới đây:

Các trường hợp viết lại câu trong tiếng Anh:

Dùng 1 cấu trúc nào đó trong tiếng anh
Dùng dạng khác của từ
Chuyển từ chủ động sang bị động
Chuyển từ câu trực tiếp sng gián tiếp
Các trường hợp về đảo ngữ…Chú ý khi viết lại câu
Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với cau đã cho.
Chú ý về ngữ pháp : câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầuPhương pháp học dạng bài này

1.It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: it took her 3 hours to get to the city centre.= she spent 3 hours getting to the city centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar structure?= are you aware of the grammar structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: she likes politics = she is interested in politics
4.Because + clause = because of + N
VD: he can’t move because his leg was broken= he can’t move because of his broken leg
Một số dạng bài cơ bản
5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: although she is old, she can compute very fast= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast

6.Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: we succeeded in digging the Panama cannel= we managed to dig the Panama cannel
Các mẫu câu thường gặp
7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to driveso + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến nỗi mà
VD: she is so beautiful that everybody loves her.= it is such a beautiful girl that everybody loves her.Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì
VD: This car is enough safe for him to drive
VD: The policeman ran quickly enough to catch the robberMột số dạng bài cơ bản
8.Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì
VD: I’prefer you (not) to smoke here I’d rather you (not) smoked here
9.Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
She’d rather stay at home than go out
10. Can = tobe able to = tobe possible

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng click vào bộ sưu tậpCấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

 

Đồng bộ tài khoản