Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
575
lượt xem
50
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Mô tả BST Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Để giúp các bạn hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho kỳ thi đại học, chúng tôi đã làm một bảng tống kết Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học dưới đây. Các điểm ngữ pháp này luôn xuất hiện trong bài thi nên các bạn cố gắng ôn tập kỹ và nắm vững nhé!

I. Auxiliary Verbs (Trợ động từ):
+ Công thức chung: Aux Verb + Main Verb
1. Modal Verb:
a. Công thức: Subject + Modal Verb + bare Inf
b. Các Modal Verbs:
+ will/shall/would
+ can/could
+ may/might
+ should/ought to/had better
+ must
c. Cách dùng.
2. Be:
a. Công thức: Be + V_ing / past participle (V3)
b. Hình thức chia:
– Present: am/is/are
– Simple Past: was/were
– Past participle: been
– Future: will be
c. Cách dùng:
– be + V_ing: các thì tiếp diễn
– be + past participle (V3): thể bị động
3. Have:
a. Công thức: Have + past participle
b. Hình thức chia:
– Present: have/has
– Past: had
c. Cách dùng: dùng trong các thì hoàn thành.
4. Do:
a. Công thức: do + bare Inf
b. Hình thức chia:

– Present: do/does
– Past: did
c. Cách dùng:
– Câu hỏi Yes/No.
– Câu phủ định.
– Câu nhấn mạnh (emphatic “do”).
– Câu hỏi đuôi (tag question).
5. Others:
– be going to + bare Inf
– used to + bare Inf
– have to + bare Inf
– be/get used to + V_ing (phân biệt sự khác nhau giữa “be” và “get”)
– should have + past participle
– could have + past participle
– must have + past participle


Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 

Đồng bộ tài khoản