Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
169
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Mô tả BST Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Sau thời gian dài biên tập chỉnh sửa lại, hôm nay xin gửi tới thầy cô và các em học sinh BST Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945). Bộ tài liệu được eLib dày công biên soạn và đã được chỉnh sửa qua nhiều thế hệ học sinh. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945):

Chủ trương chuyển hướng chiến lược của đảng ta trong thời kỳ 1939-1945: kể từ khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, ban chấp hành trung ương đảng đã họp hội nghị lần thứ 6 (11.1939), hội nghị lần thứ 7(11.1940), hội nghị lần thứ 8(5.1941). Trên cơ sở nhận định khả năng diễn biến của chiến tranh thế giới thứ 2 và tình hình trong nước cụ thể ban chấp hành đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược:
+ Một là, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Ban chấp hành trung ương nêu rõ mâu thuẫn chủ yếu của nước ta đòi hỏi phải được giải quyết cấp bách là mâu thuẫn với bọn đế quốc, phát xít Pháp-Nhật. Để tập trung cho nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng, ban chấp hành trung ương quyết định tạm gác lại khẩu hiệu "đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày" thay bằng khẩu hiệu "tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và bọn việt gian cho dân nghèo"...
+ Hai là, quyết định thành lập mặt trận việt minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cm nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc.
+ Ba là, quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân dân trong giai đoạn hiện tại.
Để đưa cuộc khởi nghĩa vũ trang đến thắng lợi cần phải ra sức phát triển lực lượng. Ban chấp hành trung ương chỉ rõ việc "chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của đảng ta và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại". Ban chấp hành xác định phương châm và hình thái khởi nghĩa ở nước ta, còn đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng nhằm nâng cao nguồn lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng. 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945). Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản