Chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng chính trị và tư tưởng tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
780
lượt xem
17
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng chính trị và tư tưởng tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Mô tả BST Chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng chính trị và tư tưởng tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Các bạn đang muốn tìm kiếm tài liệu Chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng chính trị và tư tưởng tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Hãy cùng tham khảo bộ sưu tập được chúng tôi tổng hợp và biên tập dưới đây để quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng chính trị và tư tưởng tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng chính trị và tư tưởng tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Chính trị - tư tưởng.
- Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc.
• 1921: sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa để tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa.
• 1/4/1922: chủ biên báo Người cùng khổ (Le Paria), vạch trần chính sách bóc lột của Pháp.
• Người còn viết nhiều bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết quyển Bản án chế độ thực dân Pháp.
• 13/6/1923: Người sang Liên Xô dự Hội nghị thành lập Quốc tế Nông dân (10/10/1923), sau đó làm việc ở Quốc tế Cộng sản, tiếp tục nghiên cứu những vấn đề chiến lược cách mạng.
• 17/6/1924: Người dự và đọc tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V. Sau đó học tập và nghiên cứu ở Quốc tế cộng sản, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín quốc tế.
- Vai trò:
• Là bước chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
• Thông qua Hội Liên hiệp thuộc địa, các sách báo được bí mật đưa về nước, Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Marx Lenin, lên án chế độ thực dân Pháp, thức tỉnh lòng yêu nước, vận động quần chúng đấu tranh.
• Người tích cực nghiên cứu lý luận cách mạng, chuẩn bị truyền bá về Việt Nam lý luận giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Marx Lenin.
b. Về tổ chức.
- Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc.
• Tiếng bom Sa Diện đã gọi nhiều thanh niên yêu nước VN sang Quảng Châu (Trung Quốc).
• 11/11/1924: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu, sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
• 6/1925: Nguyễn Ái Quốc tập hợp những người yêu nước trong Tâm Tâm xã mới từ trong nước sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với hạt nhân là Cộng sản đoàn.
• Lúc này giai cấp công nhân VN chưa là lực lượng chính trị độc lập nên cần phải có một tổ chức quá độ để tuyên truyền chủ nghĩa Marx Lenin vào phong trào CN.
• Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên có nhiệm vụ đào tạo cán bộ, tuyên truyền chủ nghĩa Marx Lenin, xây dựng cơ sở cho Đảng.
• NAQ đã tích cực tổ chức, huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng để đưa về nước hoạt động.
• 21/6/1925: Người ra báo Thanh niên.
• Năm 1927: tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản nhằm trang bị những nội dung cơ bản về lý luận giải phóng dân tộc.
• Do tác động của Hội, phong trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản ngày càng phát triển mạnh mẽ: hệ thống tổ chức và hội viên phát triển khắp nước.
• Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã trở thành tổ chức tiền thân của Đảng, có tính chất quá độ và tính chất vô sản sớm nhất ở Việt Nam.
• Từ giữa năm 1929, Hội đã phân hoá, lập ra các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng chính trị và tư tưởng tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản