Chức năng của danh từ và phân loại danh từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
153
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chức năng của danh từ và phân loại danh từ tiếng Anh

Mô tả BST Chức năng của danh từ và phân loại danh từ tiếng Anh

Bộ sưu tập Chức năng của danh từ và phân loại danh từ sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh nắm được chức năng của danh từ và phân loại danh từ.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chức năng của danh từ và phân loại danh từ tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Chức năng của danh từ và phân loại danh từ tiếng Anh được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:
 

1. Chức năng của danh từ
• Danh từ trong tiếng Anh là từ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm…
• Chức năng của danh từ:
– Làm chủ ngữ:
Her dress is very beautiful.
The cake looks good.
– Làm tân ngữ trực tiếp:
Joe ate some apples.
– Làm tân ngữ gián tiếp:
Joe gave Peter some apples.
– Làm bổ ngữ của chủ ngữ: (đứng sau các động từ “tobe” và “become”)
My mother is a teacher.
– Làm bổ ngữ cho tân ngữ:
People consider him a teacher.

2. Phân loại danh từ
Danh từ có thể chia thành 4 loại như sau:
– Danh từ chung.
– Danh từ riêng.
– Danh từ trừu tượng.
– Danh từ tập thể.
● Danh từ chung (common nouns)
– Danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địa điểm
Ví dụ: dog, house, picture, computer.
– Danh từ chung có thể được viết dưới hình thức số ít hoặc số nhiều
Ví dụ: a dog hoặc dogs
– Danh từ chung không viết hoa chữ cái đầu.
● Danh từ riêng (proper nouns)
– Danh từ riêng là những tên riêng để gọi từng sự vật, đối tượng duy nhất, cá biệt như tên người, tên địa danh, tên công ty….
Ví dụ: Microsoft, Mr. David Green, La Thành street, Greentown Hospital, Town House Hotel, City Park….
– Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ cái đầu.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Chức năng của danh từ và phân loại danh từ tiếng Anh trong bộ sưu tập nhé!

Đồng bộ tài khoản