Chức năng của giới từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
106
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chức năng của giới từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Chức năng của giới từ trong tiếng Anh

Đến với bộ sưu tập chức năng của giới từ trong tiếng Anh, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được chức năng, tác dụng của các giới từ trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chức năng của giới từ trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Chức năng của giới từ trong tiếng Anh:

 

Chức năng của giới từ trong tiếng Anh

1. Vị trí:
– Giới từ thường đặt trước danh từ hoặc đại từ.
Ví dụ: She went to school at the age of six
He usually visits me on Sundays.
– Giới từ cũng có thể đứng sau động từ (trừ sau “but” và “except”) và động từ phải để ở dạng V-ing.
Ví dụ: They succeeded in escaping.
– Trong những trường hợp dưới đây (dùng đại từ quan hệ), giới từ có thể đặt trước đại từ hoặc đặt ở cuối câu:
To whom were you talking to?
Who were you talking to?
The people with whom I was travelling
The people I was travelling with
– Giới từ có thể là một từ riêng lẻ như: at, after, before, during, until, in, on, to,by,...
– Giới từ cũng có thể là một cụm từ như: in spite of, on account of, in front of, for the sake of….

Chú ý: lược bỏ “to” và “for” trước tân ngữ gián tiếp. So sánh 2 câu dưới đây.
I gave the book to Tom.
I gave Tom the book.
→ Tân ngữ gián tiếp có thể đặt trước và giới từ “to” bị lược bỏ.
→ Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này với các động từ sau: bring, give, hand, leave, lend, offer, pay, promise, send, show, sing, take…
I showed the map to Bill = I showed Bill the map
They sent $5 to Mr Smith = They sent Mr Smith $5.
→ Tương tự, chúng ta cũng có thể lược bỏ “for”. Cấu trúc này có thể được sử dụng với các động từ sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…
I’ll get a drink for you = I’ll get you a drink
I bought a book for James = I bought James a book.

2. Chức năng của giới từ: Giới từ kết hợp với danh từ (hoặc đại từ) để tạo thành một cụm từ. Cụm từ đó có thể là:
– Ngữ trạng từ (bổ nghĩa cho một động từ):
I looked through the window.
She spoke in a low voice.
He will go there on Friday.
– Ngữ tính từ (bổ nghĩa cho một danh từ):
The house with the big garden is Mr Nam’s.
I don’t like the sound of a jet engine.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chức năng của giới từ trong tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản