Chức năng và vị trí của trạng từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
167
lượt xem
4
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chức năng và vị trí của trạng từ tiếng Anh

Mô tả BST Chức năng và vị trí của trạng từ tiếng Anh

Đến với bộ sưu Chức năng và vị trí của trạng từ tiếng Anh, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này gồm nhiều tài liệu hữu ích được biên soạn rõ ràng. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chức năng và vị trí của trạng từ tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chức năng và vị trí của trạng từ tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

Trạng từ bổ nghĩạ cho từ loại nào thì phải đứng gần từ loại ấy. Quy tắc này thường được gọi là Quy tắc "cận kề".
Ví dụ: She often says she visits her grandmother.
(Often bổ nghĩạ cho "says")
She says she often visits her grandmother.
(Often bổ nghĩạ cho "visits")
• Trạng từ chỉ thời gian trong tình huống bình thường nên đặt nó ở cuối câu (như vậy rất khác với tiếng Việt).
Ví dụ: We visited our grandmother yesterday.
I took the exams last week.

• Trạng từ không được đặt/dùng giữa Động từ và Tân ngữ:
Ví dụ: He speaks English slowly.
He speaks English very fluently.
• Khi có một cụm từ dài hoặc mệnh đề theo sạu động từ, chúng ta có thể đặt trạng từ trước động từ.
Hãy so sánh: “He opens the books quickly.” và “He quickly opens the books thạt the teạcher tells him to reạd.” (Anh ấy nhanh chóng mở quyển sách mà giáo viên yêu cầu).

• Một khi có nhiều trạng từ trong một câu, vị trí của trạng từ nằm ở cuối câu sẽ có thứ tự ưu tiên nhừ sạu:
[ Nơi chốn - Cách thức - Tần suất - Thời gian]Chủ ngữ / động từ Nơi chốn Cách thức Tần suất Thời gian
I went to Hanoi by plane yesterday
I walked to the zoo everyday last month
He flew to England by plane once a month last year
• Những trạng từ chỉ phẩm chất cho cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely ... thường được đặt ở đầu mỗi câu.
Ví dụ: Certainly, they will be here thislatr afternoon.
Luckily, she didn't live where the war broke out in 1914-1918.

Thư viện Elib mong rằng BST Chức năng và vị trí của trạng từ tiếng Anh sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

Đồng bộ tài khoản