Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
2.974
lượt xem
13
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh

Mô tả BST Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách chuyển từ câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh:

 

Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh

1/Nam wrote an essay in Literature class this morning.
2/I watched TV yesterday morning.
3/Nam and you were in the English club last Tuesday
4/They ate noodles two hours ago.
5/We always had a nice time on Christmas holiday in the past.
6/My father decorated the Christmas tree.
7/She bought a new dress yesterday.
8/They were late for school.
9/Mr.Tam took his children to the museum last Sunday.
10/Hoa made a cushion for her armchair.
11/They painted their house yellow.
12/This dress was fit.
13/I saw her two days ago.
Đáp án

1/Nam did not write an essay in Literature class this morning.
2/I did not watch TV yesterday morning.
3/Nam and you were not in the English club last Tuesday
4/They did not eat noodles two hours ago.
5/We always did not have a nice time on Christmas holiday in the past.
6/My father did not decorate the Christmas tree.
7/She did not buy a new dress yesterday.
8/They were not late for school.
9/Mr.Tam did not take his children to the museum last Sunday.
10/Hoa did not make a cushion for her armchair.
11/Theydid not paint their house yellow.
12/This dress was not fit.
13/I did not see her two days ago.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyển câu khẳng định sang phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản