Chuyên đề bài tập Gluxit

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 5 tài liệu

0
270
lượt xem
7
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề bài tập Gluxit

Mô tả BST Chuyên đề bài tập Gluxit

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề bài tập Gluxit. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề bài tập Gluxit

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Chuyên đề bài tập Gluxit dưới đây:

1. Bằng PTPƯ hoá học so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa Saccarozo và Mantozơ ? Đặc điểm cấu tạo cơ bản của Saccarozo và Mantozơ ? Hợp chất nào có liên kết α – 1,4 – glicozit ? Hợp chất nào có tính khử giống glucozo ?
2. Saccarozơ ……………+ H2O –H+ , to---->……………………
Saccarozơ ……………+ Cu(OH)2 ----->……………………
Mantozơ…………… + H2O –H+ , to---->……………………
Mantozơ…………… + Cu(OH)2 ----->……………………
Mantozơ…………… + Cu(OH)2 --t0--->……………………
Mantozơ…………… + [Ag(NH3)2 ]OH ----->………………
3.Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là: (A-2008)
A. saccarozơ. B. Tinh bột.
C. mantozơ. D. xenlulozơ.
4. Saccarozơ tác dụng được với các chất nào sau đây: (1) Cu(OH)2 (2) AgNO3 /NH3 (3) H2/Ni, to (4) H2SO4 loãng (5) CH3COOH (H2SO4đ)
5. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau :
A. Đều được lấy từ củ cải đường. B.Đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”.
C. Đều bị oxi hoá bởi phức bạc amoniac Ag(NH-->3)2OH. D. Đều htan Cu(OH)2 ở t0 thường cho ddịch màu xanh lam
6. Chọn Đ (đúng) hoặc S (sai) cho mỗi nội dung sau :
A. Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác.
B. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có nhóm chức CH=O.
C. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc mạch không phân nhánh.
D. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với Cu(OH)2.
7. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng.Không tạo ra glucoizo.Chất đó là:
A. Xenlulozo B. Saccarozo C. Tinh bot D. Protein
8. Cho các chất: Dung dịch saccarozo, glyxerol, ancol etylic,natri axetat.Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thuờng là: A . 4 chất B. 2 chất C . 3 chất D. 5 chất
9. Saccarozo và Glucozo đều có:
A. Phản ứng với dung dịch NaCl B.Phản ứng với Cu(OH)2 o nhiêt độ thường tạo thành dd xanh lam
C.Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng D. Phản ứng thủy phân trong môi trừơng axit
10 .Chỉ dùng Cu(OH)2 Có thể phân biêt được tất cả các dung dịch riêng biêt sau:
A. glucozo, mantozo ,glyxerol ,andehit axetic B. glucozo ,fructozo ,glyxerol
C. saccarozo ,glyxerol ,anđêhit axetic ,ancol etylic D. glucozo , glyxerol ,ancol etylic

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Chuyên đề bài tập Gluxit . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản